Aktuality

Predstavili sme Božskú komédiu

12.11.2019

Predstavili sme Božskú komédiu

Spolok svätého Vojtecha v spolupráci s Talianskym kultúrnym inštitútom predstavil 11. novembra 2019 v priestoroch Mirbachovho paláca v Bratislave nové kompletné vydanie Danteho Božskej komédie

Ako vo svojom príhovore uviedol riaditeľ vydavateľstva Ivan Šulík, Božská komédia vychádza v slovenčine po prvý raz v jednom zväzku, a to v brilantnom preklade uznávaného romanistu Jozefa Felixa a jeho žiaka, básnika Viliama Turčányho. „Dielo okrem poznámok, komentárov a schém dopĺňajú impozantné ilustrácie akademického maliara Miroslava Cipára, ktorý opäť našiel originálny spôsob umeleckého poňatia tohto náročného diela,“ povedal Ivan Šulík. 
 

Význam Božskej komédie pre taliansku kultúru i svetovú literatúru vysvetlili v rozhovore romanistky Adonella Ficarrová a Caterina Lucariniová, ktoré sú autorkami odbornej štúdie k slovenskému vydaniu. „Danteho pri písaní Božskej komédie inšpiroval Vergílius, ale aj Sväté písmo, ktoré čítal v latinskom preklade sv. Hieronyma. V diele nachádzame odkazy na texty niektorých cirkevných otcov a stredovekých teológov i na texty gréckych filozofov a latinských básnikov Ovídia, Lucana či Senecu,“ vysvetlila Caterina Lucariniová. 

Osobitne cenná je pre talianske odborníčky skúsenosť so záujmom mladých ľudí o toto náročné, no zásadné dielo. „Dante oslovuje aj dnešných mladých ľudí, predovšetkým prvé dve časti jeho diela Peklo a Očistec. Dante nás učí, že naše individuálne rozhodnutia majú váhu a že sú často nezvratné. A to je veľmi podstatné dnes, keď si myslíme, že sa vždy môžeme vrátiť späť a že je potrebné všetko aspoň raz vyskúšať. Dante nás núti pochopiť, že existujú situácie, ktoré sú ,navždy‘, a tie zahŕňajú odmietnutie nekonečných možností,“ povedala Adonella Ficarrová a zdôraznila: „Dante je autorom nádeje. I keď robíme aj radikálne rozhodnutia, môžu sa zmeniť za predpokladu, že budú prepracované na základe hlbokej skúsenosti. Dante nás učí, aby sme nikdy nestrácali nádej.“ 

Úryvky z Božskej komédie predniesol na prezentácii herec a recitátor Štefan Bučko, ktorý sa Božskej komédii dlhodobo venuje nielen interpretačne, ale aj odborne. Spoločne s výtvarníkom Miroslavom Cipárom sa podelili o to, čím ich toto veľdielo inšpirovalo v ich umeleckej tvorbe. Večer hudobne sprevádzala hrou na klavíri Nataša Cipárová.  

Božská komédia je dostupná v obchodnej sieti Spolku svätého Vojtecha, kde majú členovia SSV celoročnú 15-percentnú zľavu, ale aj v iných kníhkupectvách a internetových obchodoch. Foto: Erika Litváková