Aktuality

Božská komédia je Najkrajšia kniha Slovenska

04.05.2020

Božská komédia je Najkrajšia kniha Slovenska

Spolok svätého Vojtecha získal druhý rok po sebe hlavnú Cenu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2019, a to za veľdielo svetovej literatúry Božská komédia

„Danteho Božská komédia vyšla na Slovensku po prvý raz v jednom zväzku a som veľmi rád, že tento vydavateľský počin zaujal nielen čitateľskú, ale aj odbornú verejnosť,“ povedal riaditeľ Spolku svätého Vojtecha Ivan Šulík.
Podobne ako v prípade Fausta, ktorý získal ocenenie  minulý rok, knihu ilustroval akademický maliar Miroslav Cipár, pod grafický dizajn sa podpísalo štúdio vizuálnej komunikácie Pergamen v Trnave a pod tlač a technické spracovanie tlačiareň Finidr v Českom Těšíne.
„Na projekte takéhoto rozmeru sa vždy podieľa veľký tím, preto by som sa chcel poďakovať všetkým kolegom a spolupracovníkom, ktorí prispeli k tomu, že vzniklo takéto impozantné a výnimočné dielo,“ dodáva Ivan Šulík. 
Božská komédia v brilantnom preklade uznávaného romanistu Jozefa Felixa a jeho žiaka básnika Viliama Turčányho s poznámkami, komentármi a schémami vyšla na jeseň minulého roka. 

Pre opatrenia spojené s epidémiou koronavírusu boli výsledky súťaže vyhlásené online. „Tohtoročná súťaž mala vysokú úroveň, dokonca sa zo všetkých ročníkov doteraz prihlásil najvyšší počet kníh – 214,“ uviedol predseda poroty Karol Felix. 
Božská komédia je na čele kníh tvoriacich kolekciu  najkrajších slovenských kníh za rok 2019, ktoré budú Slovensko reprezentovať na medzinárodných súťažiach a knižných veľtrhoch. Cenu Najkrajšie knihy Slovenska každoročne od roku 1965 udeľuje Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti, v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Slovenskou národnou knižnicou a Zväzom polygrafie na Slovensku. Jej cieľom je podporiť a oceniť zvyšovanie výtvarnej úrovne a kvality polygrafického spracovania kníh.