Aktuality

Voliť, či nevoliť?

30.03.2016

Voliť, či nevoliť?

V čase pred parlamentnými voľbami, keď ešte mnohí občania váhajú, či majú ísť voliť, dáva Spolok svätého Vojtecha do pozornosti text anglického kardinála Johna Henryho Newmana List vojvodovi z Norfolku. Tento list napísal dnes už blahoslavený John Henry Newman bývalému britskému premiérovi Williamovi E. Gladstonovi.

Vysvetľuje v ňom, ako sa máme usilovať o prepojenie súkromného života veriaceho katolíka s verejným, obzvlášť politickým konaním. „Aj keď je to za každých okolností náročná úloha, Newman potvrdil, že nie nemožná. Katolík môže a má byť v prvom rade verný svojmu svedomiu, ale rovnako môže byť stále poslušný aj svojmu štátu. Dokonca je vhodné dodať, že len ak bude človek statočne nasledovať svoje svedomie – a teda Boží zákon v ňom – bude aj prospešným občanom vo svojej domovine,“ sumarizuje Newmanov odkaz slovenský kňaz Pavol Hrabovecký, ktorý napísal aj úvod ku knižke.

Text, ktorý kardinál Newman napísal v 19. storočí, je aktuálny i dnes. Zdôrazňuje našu zodpovednosť za chod štátu, ktorá sa premieta aj do povinnosti zúčastniť sa na voľbách a voliť podľa svedomia. Riaditeľ Spolku svätého Vojtecha a morálny teológ Ivan Šulík zdôrazňuje, že máme nielen právo, ale aj morálnu povinnosť voliť. „Na našu zodpovednosť za spoločné dobro upozorňuje pastorálna konštitúcia Druhého vatikánskeho koncilu Gaudium et spes, v ktorej sa hovorí, že všetci občania majú pamätať ,na právo a zároveň povinnosť používať svoje slobodné hlasovacie právo v záujme všeobecného dobra (75)ʻ. Ako katolíci sme teda povinní ísť voliť a vybrať si z predloženej ponuky podľa vlastného svedomia,“ hovorí Ivan Šulík. Kardinál Newman pripisoval svedomiu taký kľúčový význam, že povedal: „Ak by som musel predniesť prípitok na náboženstvo (čo vlastne ani nie je vhodné), pripil by som na pápeža, ale s vaším dovolením najprv na svedomie, až potom na pápeža.“

Kniha List vojvodovi z Norfolku je dostupná v predajnej sieti Spolku svätého Vojtecha a v internetovom obchode eVojtech.sk. V mesiaci marec je v rámci akcie Kniha mesiaca v ponuke s mimoriadnou 30-percentnou zľavou.

Ilustračná snímka: pixabay.com