Aktuality

Zomrel biskup Štefan Vrablec

01.09.2017

Zomrel biskup Štefan Vrablec

V prvý septembrový deň roku 2017 si Pán vo veku 92 rokov povolal do večnosti titulárneho tasbaltského a emeritného bratislavsko-trnavského pomocného biskupa Mons. Štefana Vrableca, ktorý bol v rokoch 1999 až 2004 predsedom Spolku svätého Vojtecha. 

 

Biskup Štefan Vrablec sa narodil 21. februára 1925 v Závode na Záhorí. Za kňaza bol vysvätený v Ríme 23. decembra 1950. Pre totalitný režim sa však z Talianska nemohol vrátiť na Slovensko, a tak sa v roku 1951 stal kaplánom v Cesio Maggiore. Od roku 1955 pôsobil ako farár vo farnosti Goima di Zoldo až do roku 1957, keď sa stal v Chieti špirituálom kňazského seminára. V roku 1963 pokračoval v Ríme v štúdiu spirituálnej teológie. V roku 1964 sa stal spirituálom v Assisi.

Od roku 1967 pôsobil ako redaktor vydavateľstva Slovenského ústavu svätých Cyrila a Metoda (SÚSCM) v Ríme a vypomáhal v Isola Farnese. V roku 1992 sa stal riaditeľom SÚSCM.

Pápež Ján Pavol II. ho 19. júna 1998 vymenoval za titulárneho biskupa tasbaltského, 26. júla 1998 bol v Šaštíne konsekrovaný za biskupa. Jeho hlavným svätiteľom bol nitriansky biskup Mons. Ján Chryzostom kardinál Korec a spolusvätiteľmi bratislavsko-trnavský arcibiskup Mons. Ján Sokol a apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Luigi Dossena.

Po skoro šiestich rokoch aktívnej biskupskej služby sa vzdal úradu pomocného biskupa z dôvodu veku a od 2. apríla 2004 bol emeritným biskupom. Odvtedy žil na zaslúženom odpočinku najprv v priestoroch trnavského Arcibiskupského úradu, neskôr, po odchode z Trnavy, v kláštore Spoločnosti Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul v Nitre, kde zomrel v 66 rokov kňazstva a 19 rokov biskupskej služby.