Aktuality

Vychádza poštová známka s portrétom Andreja Radlinského

10.07.2017

Vychádza poštová známka s portrétom Andreja Radlinského

Pri príležitosti 200. výročia narodenia Andreja Radlinského vydala Slovenská pošta 7. júla 2017 poštovú známku s portrétom tohto kňaza, jazykovedca a organizátora náboženského i kultúrneho života, ktorý sa usiloval o kultivovanie a pozdvihnutie slovenského jazyka i národa. Slávnostná inaugurácia poštovej známky sa konala v historickej zasadacej sále Spolku svätého Vojtecha v Trnave. 

Autorom známky je akademický maliar Róbert Brun, ktorý pri tvorbe portrétu vychádzal z dobovej kresby českého umelca Jana Vilímka zhotovenej vo Viedni a reprodukovanej v časopise Slovenské pohľady v roku 1887. „Materiál, ktorý som mal k dispozícii, bol v zúženej ponuke, litografia nebola v dobrej kvalite, išlo teda o akúsi rekonštrukciu osobnosti Andreja Radlinského,“ povedal na inaugurácii známky uznávaný výtvarník Róbert Brun. Vedúci odboru Pofis Martin Vančo zdôraznil, že pri vzniku portrétu bol rozhodujúci faktor autenticity a vernosti tomu, aký Andrej Radlinský naozaj bol. „Známka vyšla v ryteckej transkripcii Ľubomíra Žalca, mladého talentovaného rytca, ktorý sa vo svojej tvorbe usiluje priblížiť majstrovstvu starých oceľorytcov,“ ocenil Martin Vančo.

Slávnostné podujatie sa konalo v predvečer dvojstého výročia narodenia Andreja Radlinského, ktorého prínos vyzdvihol vo svojom prejave riaditeľ Spolku svätého Vojtecha Ivan Šulík. „Radlinský vynikal mimoriadnym organizačným talentom, prezieravosťou a cieľavedomosťou. Vytrvalo presadzoval zavedenie slovenského vyučovacieho jazyka do základných i stredných škôl, obhajoval a vydával slovenskú tlač, náboženskú i pedagogickú literatúru, podieľal sa na tvorbe nového jazykového úzu,“ uviedol.  

Tajomník SSV Daniel Dian v príhovore počas svätej omše pred inauguráciou nazval Andreja Radlinského „človekom pokory i odvahy“ a „jednou z najvýznamnejších postáv v šírení evanjelia v reči slovenského národa“. Prítomných pozdravil prostredníctvom listu aj trnavský arcibiskup a predseda SSV Ján Orosch, ktorý vyjadril presvedčenie, že poštová známka s vyobrazením Andreja Radlinského „prispeje k zachovaniu živej spomienky, úcty, obdivu, a najmä vďaky Všemohúcemu za dar, ktorý nám poslal v tomto výnimočnom slovenskom kňazovi, národnom dejateľovi a zakladateľovi SSV“.

Na inaugurácii sa zúčastnila aj generálna riaditeľka kancelárie ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky Kornélia Kasanická, riaditeľka odboru poštových služieb Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Jarmila Brichtová a primátor Dolného Kubína Roman Matejov.

Andrej Radlinský sa narodil 8. júla 1817 v Dolnom Kubíne. Bol spoluzakladateľom Matice slovenskej a po dlhoročnom úsilí založil v roku 1870 v Trnave Spolok svätého Vojtecha (SSV), ktorý nepretržite funguje dodnes a má vyše 92-tisíc členov. Ešte v roku 1849 založil Radlinský Katolícke noviny, ktorých vydávanie SSV neskôr prevzal a pod jeho vydavateľskou taktovkou vychádzajú dodnes. Napriek všestrannému nadaniu a mnohým dielam, ktoré Andrej Radlinský inicioval, sa mu počas života nedostalo veľa uznania; naopak, stal sa terčom útokov a nevďačnosti zo strany najbližších spolupracovníkov. Svoju veľkosť prejavil aj tým, že sa utiahol do ústrania a venoval sa písaniu, vďaka čomu vzniklo jeho kľúčové dielo Nábožné výlevy. Zomrel 26. apríla 1879 vo veku 62 rokov na dôsledky mozgovej príhody v Kútoch, kde je aj pochovaný.

 

Snímky: Jozef Škoda