Aktuality

Zomrel kardinál Ján Chryzostom Korec

24.10.2015

Zomrel kardinál Ján Chryzostom Korec

Vo veku 91 rokov zomrel 24. októbra 2015 v Nitre kardinál Ján Chryzostom Korec. Narodil sa 22. januára 1924 v Bošanoch, v roku 1939 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Filozofiu a teológiu študoval v Ružomberku, Trnave a Brne v rokoch 1939 – 1950. Po likvidácii kláštorov v roku 1950 bol internovaný v Jasove, Podolínci a Pezinku, potom odišiel do civilného života. Za kňaza bol tajne vysvätený 1. októbra 1950. O rok neskôr ho 24. augusta 1951 tajne vysvätil za biskupa Pavol Hnilica. 

Do roku 1960 pracoval ako robotník, zároveň tajne vykonával biskupskú službu. V roku 1960 bol odsúdený pre vlastizradu na 12 rokov, uväznený bol v Prahe na Pankráci, Ruzyni a Valdiciach. V roku 1968 sa po prepustení z väzenia opäť zapájal do obnovy náboženského života. V roku 1969 dostal na audiencii u pápeža Pavla VI. biskupské insígnie. Po návrate do vlasti naďalej pracoval ako robotník, naposledy ako opravár výťahov v Bratislave Petržalke. Po prevrate bol v roku 1990 menovaný za nitrianskeho diecézneho biskupa a o rok neskôr vymenovaný za kardinála. Od roku 2005 bol emeritným biskupom a žil v Nitre.

Kardinál Ján Chryzostom Korec bol za svoj nezlomný postoj nositeľom mnohých ocenení (Legum doctor University Notre Dame - Indiana, USA; Doctor of Humane Letters Honoris Causa Sacred Heart University Conecticut, mesto Bridgeport, USA; vyznamenanie Francúzskej republiky; Doctor of Humane Letters The Catholic University of America - Washington, USA; štátne vyznamenanie Rad Andreja Hlinku I. triedy).

Počas svojho života bol plodným autorom, jeho trojzväzkové dielo Od Barbarskej noci, zaoberajúce sa ťažkým obdobím Cirkvi na Slovensku bolo preložené do poľštiny, taliančiny, nemčiny, angličtiny a francúzštiny. Veľká časť jeho diel vyšla počas bývalého režimu v samizdatoch a niektoré rukopisy sa dostali do zahraničia a vyšli knižne v Kanade u slovenských jezuitov v Cambridge, v Ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme, v Rakúsku a v Poľsku.

Snímka: archív KN