Aktuality

Valné zhromaždenie zvolilo nových členov Výboru SSV

26.04.2015

Valné zhromaždenie zvolilo nových členov Výboru SSV

Na Valnom zhroamždení 25. apríla 2015 zvolili prítomní delegáti nových členov Výboru Spolku sv. Vojtecha, ako aj Kontrolnej a rozhodcovskej komisie. 

Noví členovia Výboru Spolku sv. Vojtecha

Predseda

Mons. Ján Orosch - menovaný KBS

Riaditeľ

Ivan Šulík - z pozície úradu 

Zvolení členovia (poradie podľa získaného počtu hlasov):

Daniel Dian, Bratislava; Štefan Bošnák, Trnava; Jozef Opatovský, Trnava; Vendelín Pleva, Bratislava; Peter Čerňanský, Trnava; Vladimír Farkaš, Partizánske; Peter Štálnik, Nitrianska Blatnica; Peter Gajdoš, Bošany; Ľubomíra Haršányová, Trnava; Pavol Zvara, Nitra; Anna Olejníková, Levoča; Marián Sabo, Žilina; Terézia Drdulová, Smolenice

Členovia menovaní diecéznymi biskupmi:

Ján Hudec, Bratislavská arcidiecéza; Branislav Popelka, Trnavská arcidiecéza; Martin Bošanský, Nitrianska diecéza, Gabriel Brendza, Banskobystrická diecéza; Štefan Fábry, Žilinská diecéza; Aurel Halajčík, Košická arcidiecéza; Ľubomír Štefaňák, Spišská diecéza; Milan Kerdík, Rožňavská diecéza; Gabriel Paľa, Gréckokatolícke eparchie; Michal Chuda, Ordinariát Ozbrojených síl a Ozbrojených zložiek.

Členovia Kontrolnej a rozhodcovskej komisie

Jozef Gazdík, Žilina-Bánová; Alica Harišová, Plevník; Stanislav Bernolák, Dolný Kubín; Dagmar Uhrová, Malacky; Anton Vaľko, Košice.