Aktuality

Oldřich Selucký na návšteve v slovenských školách

05.10.2017

Oldřich Selucký na návšteve v slovenských školách

Český spisovateľ Oldřich Selucký, autor knihy Vzbura v Assisi, zavítal v dňoch 3. - 5. októbra 2017 štyri slovenské školy , kde sa na besedách stretol so žiakmi druhého stupňa, ktorým pútavo porozprával o mladosti svätého Františka. 

Skúsený autor dobrodružných románov pre mládež žiakom na Cirkevnej základnej škole sv. Margity v Púchove, Cirekvnej základnej škole sv. Gorazda a Cirkevnej základnej škole sv. Marka v Nitre, ako aj na osemročnom gymnáziu Matky Alexie v Bratislave pútavo porozprával o živote sv. Františka v mladosti, o rytierskych ideáloch, ale aj o tom, aké je dôležité, aby mal každý mladý človek vysnívaný cieľ a vytrval v jeho napĺňaní. Na besedách odpovedal na zvedavé otázky detí, ktoré chceli vedieť, ako vzniká román, akým spôsobom tvorí spisovateľ svoje knihy či kde hľadá inšpiráciu. Niektorí žiaci sa s ním podelili aj o svoj zážitok z čítania knihy. 

Spisovateľ, maliar a ilustrátor Oldřich Selucký je autorom kníh Pavol – dobrodruh viery, Bitka na rieke Pád, Strážca ohňa, Vojmírova cesta, Brat Dominik. Na Slovensko zavítal v týždni, keď sme slávili sviatok sv. Františka, na pozvanie Spolku svätého Vojtecha, ktorý vydal v slovenčine jeho knihu Vzbura v Assisi.

Oldřich Selucký v púchovskej škole  

v gymnáziu Matky Alexie v Bratislave

v Cirekvnej základnej škole sv. Gorazda v Nitre

v Cirkevnej základnej škole sv. Marka v Nitre