Aktuality

Vyšiel bestseller Otče náš

25.02.2018

Vyšiel bestseller Otče náš

Vo vydavateľstve Spolku svätého Vojtecha vyychádza svetový bestseller Otče náš, v ktorom pápež František verš za veršom vysvetľuje Pánovu modlitbu na základe otázok, ktoré mu kladie Marco Pozza, katolícky teológ a väzenský kaplán v Padove. Kniha vznikla na základe rozhovorov medzi pápežom Františkom a Marcom Pozzom v Dome svätej Marty pre taliansku televíziu TV2000.

 

Modlitba Otče náš zahŕňa všetky aspekty ľudského života, a preto sú aj otázky Marca Pozzu a odpovede pápeža Františka pretkané starosťami a nádejami ľudí dnešných čias. Pápež František však neostáva na rovine teórie alebo konštatovania. Jeho odpovede sú plné viery, životných skúseností a optimizmu. Prinášajú jasné smernice pre život, aby sme mu vedeli dať zmysel a cieľ. Pontifex postupne rozoberá jednotlivé vety Otčenáša prostredníctvom nenútených odpovedí. Nepredkladá iba biblické súvislosti, ale modlitbu aplikuje na aktuálne témy dneška. Hovorí o rodinách trpiacich neprítomnosťou otca, o našej povinnosti starať sa o chudobných či o chlebe, ktorý sa nemá vyhadzovať. Nie je teoretikom, čo potvrdzuje osobnými skúsenosťami a príkladmi z vlastného života

Publikácia vychádza vo veľmi elegantnom a reprezentatívnom grafickom stvárnení s modlitbou Otče náš napísanou rukou pápeža.

„Knihu sme zámerne pripravili práve v Pôstnom období, pretože je to naša ponuka, ako sa duchovne pripraviť na Veľkú noc,“ hovorí riaditeľ Spolku svätého Vojtecha Ivan Šulík a dodáva, že „Svätý Otec predstavuje mimoriadne príťažlivú a autentickú interpretáciu modlitby Otče náš, ktorá zaiste neupúta iba veriacich“.

„Modliť sa Otče náš chce odvahu. Hovorím vám, aby ste povedali ,otecko’, aby ste naozaj verili, že Boh je Otec, že je so mnou, odpúšťa mi, dáva mi chlieb, je pozorný na všetko, o čo ho prosím, oblieka ma lepšie ako poľné kvety. Veriť je aj veľké riziko: a čo ak to nie je pravda? Osmeľme sa, osmeľme sa, modlime sa všetci spolu. Preto je veľmi pekné modliť sa spoločne, lebo si navzájom pomáhame osmeliť sa,“ pozýva pápež František v knihe Otče náš.

Titul je dostupný v obchodnej sieti Spolku svätého Vojtecha, v internetovom obchode eVojtech.sk aj u ďalších kníhkupcov.