Aktuality

Vzdelávali sme sa v Trnave

30.01.2017

Vzdelávali sme sa v Trnave

Pracovníčky všetkých predajní a vedenia Spolku svätého Vojtecha sa stretli 28. januára na vzdelávacom podujatí v Trnave. Vyhodnotili na ňom uplynulý rok a oboznámili sa s plánom na rok 2017. Zároveň si predstavili filozofiu predaja v obchodnej sieti SSV, jej firemný štýl, ale aj edičný plán vydavateľstva na najbližšie obdobie. 

„Som rád, že sme sa tento rok stretli práve v Trnave, ktorá je sídlom Spolku svätého Vojtecha. Tento rok si totiž pripomíname 200 rokov od narodenia jeho zakladateľa Andreja Radlinského. Okrem toho sme minulý rok zrekonštruovali trnavskú predajňu, ktorá je najstaršou predajňou SSV,“ povedal riaditeľ Spolku svätého Vojtecha Ivan Šulík.
Spolok svätého Vojtecha má na celom Slovensku v súčasnosti 25 predajní, v ktorých pracuje 35 predavačiek, a je tak najväčšou sieťou kresťanských predajní na Slovensku.
„Obchod je však pre nás prostriedok, nie ceľ,“ zdôrazňuje Ivan Šulík. „Cieľom Spolku svätého Vojtecha bolo dvíhanie kultúry a vzdelanosti národa prostredníctvom šírenia kvalitnej literatúry v duchu kresťanských hodnôt. To chceme robiť novým spôsobom aj dnes.“
Celoslovenské stretnutie predavačiek sa konalo už tretí raz a SSV ho plánuje zaraďovať do svojho programu pravidelne.