Aktuality

Čo prináša júnové číslo Duchovného pastiera

08.06.2016

Čo prináša júnové číslo Duchovného pastiera

Júnové číslo časopisu Duchovný pastier je venované predovšetkým novokňazom. Nielen im sa prihovára trnavský arcibiskup Ján Orosch a pripomína im špecifiká kňazského života.

Rubrika Opravdivé vzory kňaza i diakona pre súčasnosť približuje život a dielo Štefana Náhalku, ktorého autor textu Jozef Rydlo označil za „perlu slovenského národa a vzor moderného kňaza“. Kňaz Martin Koleják dáva diakonom za príklad sv. Vavrinca, ktorý pochopil službu lásky naozaj do krajnosti. Rubrika Výročia prináša viacero pripomienok na významné osobnosti duchovného života. V pravidelnej rubrike Rok milosrdenstva homiletik Marian Šuráb aktuálne v príspevku Homília sprítomňuje milosrdného Boha vyzýva každého kňaza na zodpovedný prístup k príprave homílie ako základu evanjelizácie v liturgii bohoslužby slova. V čísle nechýba rubrika Nové knihy – recenzie. Súčasťou júnového čísla je osobitná novokňazská príloha.