Aktuality

Výbor Spolku svätého Vojtecha bilancoval rok 2016

29.11.2016

Výbor Spolku svätého Vojtecha bilancoval rok 2016

V Trnave sa 29. novembra konalo siedme zasadnutie Výboru Spolku svätého Vojtecha (SSV) vo volebnom období 2015 – 2019, ktoré sa začalo slávením svätej omše v Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie v historickej budove  SSV v Trnave. Hlavným celebrantom bol trnavský arcibiskup, predseda SSV Mons. Ján Orosch, ktorý v úvode pripomenul aktuálnosť pastierskeho listu Konferencie biskupov Slovenska (KBS) o slávení nedele a vyzval prítomných, aby sa obrátili k Bohu s úprimnou prosbou o dary Ducha Svätého, ako na to nabáda prorok Izaiáš.

 

Na programe rokovania bola správa o hospodárskom výsledku Spolku svätého Vojtecha za desať mesiacov roka 2016 a bola odprezentovaná vydavateľská činnosť SSV za rok 2016, ktorá z hľadiska špecifického postavenia SSV vo vzťahu ku KBS bola bohatá na vydania pápežských dokumentov, dokumentov vatikánskych úradov či KBS. SSV okrem toho vydáva periodiká Katolícke noviny, Duchovný pastier a Liturgia. Dôležitými titulmi SSV sú členské publikácie, ktorými boli na rok 2017 Pútnik svätovojtešský a román nemeckej autorky Márie Calasanzovej Zieschovej Dokonalá sloboda o Hermanovi z Alshausunu . Členovia SSV okrem toho dostali aj DVD s filmom Bitka pri Viedni. 11. september 1683.

Vedenie SSV ďakuje všetkým, ktorí s ním spolupracovali v končiacom sa roku 2016 a svojim priaznivcom želá požehnaný Advent, ako i sviatky Božieho narodenia, a v novom roku 2017 hojnosť Božích milostí.

Daniel Dian