Aktuality

Pre farnosti vychádza matrika prvoprijímajúcich

14.03.2017

Pre farnosti vychádza matrika prvoprijímajúcich

Na podnet biskupov i kňazov pôsobiacich v pastorácii pripravil Spolok svätého Vojtecha novú matriku – Knihu prvoprijímajúcich (Liber primae communionis). 

Na každej dvojstrane je priestor na zápis desiatich osôb. Jednotlivé kolónky obsahujú nasledovné informácie: poradové číslo, meno a priezvisko prvoprijímajúceho, dátum narodenia, miesto a dátum krstu, bydlisko, dátum prvého svätého prijímania a napokon meno, priezvisko a funkciu kňaza.

Matrika má rozmer A4 a je viazaná v pevnej väzbe. Dostupná je v obchodnej sieti Spolku svätého Vojtecha, ako aj v internetovom obchode eVojtech.sk