Aktuality

Požehnanú Veľkú noc!

25.03.2016

Požehnanú Veľkú noc!

Milí priatelia a priaznivci Spolku svätého Vojtecha, mimoriadny Svätý rok milosrdenstva nás pozýva putovať a prechádzať svätými bránami. Každý z nás napĺňa toto poslanie iným spôsobom. Niektorí sa vydali na púť do Svätej zeme či do Ríma, aby kráčali po svätých miestach a uvažovali nad tajomstvami viery.

Iní ľudia sa rozhodli pre zmenu života, či už radikálnu alebo v jednej malej veci. Ďalší si vybrali púť srdca, čo znamená, že sa konkrétnym spôsobom usilujú konať skutky duchovného a telesného milosrdenstva.

Ten, kto nemá možnosť vykonať nič z uvedeného, lebo je napríklad pripútaný na lôžko, môže Rok milosrdenstva prežiť v obetovaní svojho utrpenia. Každá z týchto foriem prežívania milosrdného roka symbolizuje svätú bránu. Ak ňou prejdeme s pokorou a úprimnosťou, vyprosíme si od Boha nečakané milosti. Otvárať „sväté brány srdca“ nás pozýva aj pápež František, ktorý zdôrazňuje, že pre dôveryhodnosť Cirkvi je mimoriadne dôležité, aby „v praxi žila milosrdenstvo a svedčila o ňom“.

V týchto dňoch sú pred nami sviatky Veľkej noci a hneď po nich budeme sláviť Nedeľu Božieho milosrdenstva. Tá je akoby dodatočným uistením, že Boh nás miluje bezvýhradne a dokáže nám odpustiť čokoľvek, keď mu ukážeme pokorné srdce. Ak ešte nemáte duchovný program na milosrdný rok, využite, drahí čitatelia, aspoň možnosť pristúpiť v tomto čase k sviatosti zmierenia. Môže to byť prvý krok do ďalšej zo svätých brán. Želám Vám požehnanú Veľkú noc naplnenú radosťou z Pánovho zmŕtvychvstania. 

Ivan Šulík, riaditeľ Spolku svätého Vojtecha