Aktuality

Darujte dve alebo tri percentá daní SSV

06.02.2018

Darujte dve alebo tri percentá daní SSV

Aj tento rok môžete podporiť kultúrne a duchovné aktivity najväčšieho združenia katolíkov na Slovensku darovaním dvoch alebo troch percent svojich daní. Ďakujeme za vašu priazeň. 

Ako postupovať pri darovaní dvoch alebo troch percent dane

Ak ste zamestnanci a nepodávate si daňové priznanie 

  • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane
  • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní dvoch alebo troch percent dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 alebo 3 percentám zaplatenej dane.
  • Najneskôr do 30. apríla 2018 doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Ak si podávate daňové priznanie 

  • Výšku sumy zodpovedajúcu dvom alebo trom percentám vpíšete do príslušnej kolónky v daňovom priznaní za rok 2017. Vyhlásenie je súčasťou daňového priznania. 
  • Daňové priznanie je nutné odovzdať do 31. marca 2018. Pri opravnom a odloženom daňovom priznaní nie je možné venovať 2 alebo 3 percentá dane. 

Ak ste dobrovoľník

  • Dobrovoľníci, ktorí odpracovali pre nejakú organizáciu v roku 2017 aspoň 40 hodín, môžu darovať až tri percentá zo svojich daní. Požiadajte organizáciu, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali, o potvrdenie. 
  • Ak ste ako dobrovoľník pracovali pre SSV, potvrdenie vám vystaví členské oddelenie clen@ssv.sk, tel. 033 5907733.