Aktuality

Vyšlo októbrové číslo Duchovného pastiera

04.10.2016

Vyšlo októbrové číslo Duchovného pastiera

Októbrové číslo revue pre teológiu a duchovný život prináša v rámci rubriky Rok milosrdenstva analytickú štúdiu venovanú úcte Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Karol Dučák v stálej rubrike Druhý vatikánsky koncil – stále aktuálny a nenaplnený kladie otázku: Prečo koncil v 20. storočí?
Martin Koleják sa v rubrike  Sociálna  náuka Cirkvi venuje zaujímavej téme spoločenstva a vlastníctvo (Sk 4, 32 – 37). Časopis približuje tiež významné výročia v mesiaci október a homílie od Tridsiatej prvej nedele v Cezročnom období „C“ cez slávnosť Všetkých svätých, Spomienku na všetkých verných zosnulých veriacich až po Tridsiatu štvrtú nedeľu v Cezročnom Období „C“ Krista Kráľa.