Aktuality

Výbor SSV sa stretol na zimnom zasadnutí

18.02.2016

Výbor SSV sa stretol na zimnom zasadnutí

V Trnave sa pod vedením predsedu SSV Mons. Jána Oroscha, trnavského arcibiskupa, zišiel 16. februára na štvrtom zasadnutí Výbor Spolku svätého Vojtecha. Svätú omšu celebroval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch spolu s desiatimi kňazmi. Príležitostnú homíliu na tému modlitba v živote predniesol Ľubomír Štefaňák, zástupca Výboru SSV za Spišskú  diecézu. 

Po prezentácii sa začala rokovacia časť stretnutia, na ktorom riaditeľ SSV Ivan Šulík predstavil kandidáta na nového vedúceho hospodárskeho oddelenia Jána Lauka, ktorého Výbor SSV schválil. Riaditeľ SSV tiež informoval, že k 31. decembru 2015 mal SSV evidovaných 94 979 členov. Pokles členov je prirodzený, lebo väčšinu tvoria starší ľudia, ktorí mali istým spôsobom vytvorený vzťah ešte na základe svojho vzťahu k SSV pred jeho násilným rozpustením v päťdesiatych rokoch minulého storočia a po jeho obnovení v roku 1990. Potešujúce je, že noví členovia sú prevažne mladí ľudia. V závere zasadnutia riaditeľ Ivan Šulík predstavil vydavateľskú činnosť SSV. Pozornosť upriamil aj na vydanie viacerých druhov kalendárov, kalendára v maďarskej mutácií, či nových vianočných a veľkonočných pohľadníc s reprodukciami svetoznámych i domácich umeleckých diel. Spolok svätého Vojtecha pracuje na novej edícii Retro, v ktorej vyjde ako prvá obľúbená kniha Potupenie kríža. Aktuálnymi novinkami v novom dizajne sú napr. Krížova cesta od Pavla Zahatlana alebo Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu od Mariana Šurába. Najnovšie boli vydané knižky Rodičia svätej Terézie z Lisieux. Svätci bez výťahu, kniha Listy svätej Gianny Berettovej a Pietra Mollu, autobiografia Štefana Hlaváča Po priamych cestách. So záujmom sa stretla aj pestrá produkcia pre deti, z ktorej možno spomenúť Pamiatku na môj krst v dvoch verziách –pre chlapcov a dievčatá.

Najbližšie zasadnutie Výboru SSV sa uskutoční v utorok 19. apríla 2016 pri príležitosti nadchádzajúceho sviatku patróna spolku sv. Vojtecha. Svätá omša bude v zmysle Stanov SSV obetovaná za živých i mŕtvych členov SSV.

Daniel Dian, tajomník SSV