Aktuality

Pozývame na sympózium o Andrejovi Radlinskom

21.09.2017

Pozývame na sympózium o Andrejovi Radlinskom

Spolok svätého Vojtecha a Trnavská univerzita v Trnave pozývajú na vedecké sympózium Andrej Radlinský v službe viery a vedy venované 200. výročiu jeho narodenia. Uskutoční sa 20. septembra 2017 v aule Trnavskej univerzity Pazmaneum na Univerzitnom námestí 1 v Trnave. 

Prihláška 

 

Vstup na sympózium je voľný. Obed bude zabezpečený iba pre prihlásených účastníkov. Uzávierka prihlášok je 18. spetembra 2017. 

Program vedeckého sympózia

9.00 Svätá omša v Katedrála sv. Jána Krstiteľa v Trnave
10.00 Prezentácia a otvorenie sympózia
10.30 Prednášky, diskusia
12.30 Projekcia dokumentu Andrej Radlinský 
13.15 Ukončenie a obed 

Prednášky

ThDr. Ivan Šulík, PhD., riaditeľ Spolku svätého Vojtecha
Andrej Radlinský – muž konceptu a vízie

Doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD., Katedra histórie FF TU
Redaktorská a vydavateľská činnosť Andreja Radlinského

ThDr. Pavol Zvara, PhD., rektor Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme
Nábožné výlevy a ich prínos k zachovaniu reči a viery

ThLic. Daniel Dian, tajomník Spolku svätého Vojtecha
Radlinského výzvu v Duchovnom pastierovi „za Boha a národ“ naplniť