Aktuality

Vychádzajú Posledné rozhovory s Benediktom XVI.

14.04.2017

Vychádzajú Posledné rozhovory s Benediktom XVI.

Pri príležitosti 90. narodenín emeritného pápeža Benedikta XVI., ktoré oslávi na Veľkonočnú nedeľu 16. apríla, vychádza v Spolku svätého Vojtecha v slovenčine svetový bestseller Posledné rozhovory autorskej dvojice Benedikt XVI. – Peter Seewald. Kniha sa označuje za duchovný testament Benedikta XVI.

Odkrýva nielen jeho osobné spomienky, ale aj pohľad na niektoré kritické momenty pontifikátu či názor na jeho nástupcu pápeža Františka. Prvý raz v dejinách tak hodnotí pápež svoj vlastný pontifikát. Podľa slov nemeckého novinára Petra Seewalda, ktorý od roku 1992 vydal už štyri knižné rozhovory s Josephom Ratzingerom, neskorším pápežom Benediktom XVI., je cieľom tejto publikácie „lepšie pochopiť človeka Josepha Ratzingera a pastiera Benedikta XVI., oceniť jeho svätosť – a predovšetkým otvoriť prístup k jeho dielu, v ktorom sa skrýva poklad pre budúce generácie“.

„Som veľmi rád, že sme knihu mohli vydať pri príležitosti vzácneho životného jubilea Benedikta XVI., hoci naše vydavateľstvo získalo autorské práva na slovenský preklad až na konci februára,“ hovorí riaditeľ Spolku svätého Vojtecha Ivan Šulík. „Benedikt XVI. je mysliteľ a teológ, ktorý výrazne ovplyvnil Cirkev i teológiu druhej polovice 20. storočia a začiatku 21. storočia, pričom zanechal kľúčové dielo, ktorého veľkosť sa plne docení až v budúcnosti,“ dodáva. Riaditeľ najväčšieho katolíckeho vydavateľstva na Slovensku si na emeritnom pápežovi mimoriadne váži jeho otvorenosť a priamosť, s akou odpovedá aj na náročné a nepríjemné otázky. „Na Benediktovi XVI. je vzácne, že sa o jeho názor zaujímajú aj tí, ktorí s ním nesúhlasia. V rámci Cirkvi dokázal ľudí spájať, no jasne si uvedomoval, že jednota nie je uniformita a jedinečnosť bohatstva Cirkvi spočíva v rôznorodosti,“ myslí si Ivan Šulík.  

Kniha Posledné rozhovory je rozdelená na tri časti. V prvej časti s názvom Rímske zvony Benedikt XVI. otvorene rozpráva o dôvodoch, ktoré ho viedli k odstúpeniu, a nevyhýba sa ani odpovedi na otázku, či to aspoň na okamih neoľutoval. V druhej časti Príbeh služobníka spomína emeritný pápež na svoje najdôležitejšie životné míľniky i na ľudí, s ktorými spolupracoval a ktorých si vážil. Nechýbajú medzi nimi veľkí teológovia ako Henri de Lubac, Hans Urs von Balthasar či Karl Rahner. Rovnako cenné sú jeho spomienky na priebeh Druhého vatikánskeho koncilu, ktorý sám ako mladý teológ významne ovplyvnil. Tretia časť Ježišov pápež sa venuje dôležitým aspektom pontifikátu a apoštolským cestám Benedikta XVI., vracia sa však aj k trom aféram, ktoré poznačili jeho úrad – k prípadom sexuálneho zneužívanie mladistvých kňazmi, prípadu Williamson a afére Vatileaks –, ku ktorým sa Benedikt XVI. vyjadruje veľmi priamo a jednoznačne.

V Spolku svätého Vojtecha vychádza kniha v edícii Profily a sprevádzajú ju príťažlivé fotografie.