Aktuality

Vychádza júnové číslo Duchovného pastiera

01.06.2017

Vychádza júnové číslo Duchovného pastiera

Najnovšie číslo Revue pre teológiu a duchovný život si aj tentoraz pripomína sté výročie od svojho založenia. Daniel Dian v rubrike AKO SME ZAČÍNALI V ROKU 1917 A POKRAČOVALI? približuje  obsah Duchovného pastiera v roku 1922. V rubrike VÝROČIA jej zostavovatelia Jozef Krištof, František Dlugoš, Daniel Dian a Ján K. Žira pripomínajú významné udalosti a osobnosti mesiacov jún, júl, august  2017, ako sú Mons. Pavol Jantausch, Mons. Róbert Pobožný, Mons. Josef Hlouch, Andrej Ľudovít Radlinský, Pavola Mikula, Mons. Andrej Imrich, Helena Kordová-Wildeová či Ľudovít Jankuľák.

Mesiac jún je označovaný za mesiac žatvy duchovných povolaní, preto časopis prináša dva články Martina Kolejáka, venujúce sa pohľadu na kňazstvo a svätú omšu. V rubrike NOVÉ KNIHY – RECENZIE  Martina Grochálová predstavuje  Novinky SSV, ktoré vyšli v mesiacoch január až apríl 2017. Súčasťou júnového čísla je PRÍLOHA Absolventi teologických fakúlt a novokňazi Slovenska 2017, obsahujúca príhovory a myšlienky pápeža Františka, Mons. Milana Chautura, košického eparchiálneho biskupa; Mons. Bernarda Bobera, košického arcibiskupa metropolitu a Mons. Štefana Sečku, spišského diecézneho biskupa. Ďalšie číslo Duchovného pastiera výjde v septembri 2017.                                        

Daniel Dian, šéfredaktor