Aktuality

Andrej Radlinský bol mužom vízie

22.09.2017

Andrej Radlinský bol mužom vízie

Osobnosť katolíckeho kňaza a jazykovedca si predstavili účastníci vedeckého sympózia s názvom Andrej Radlinský. V službe viery a vedy. V aule Trnavskej univerzity Pazmaneum ho 20. septembra pri príležitosti 200. výročia narodenia tejto osobnosti zorganizoval Spolok svätého Vojtecha a Trnavská univerzita v Trnave. 

Sympózium sa začalo slávnostnou svätou omšou v Katedrále Jána Krstiteľa, ktorú celebroval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, predseda Spolku svätého Vojtecha. Ten sa účastníkom prihovoril aj na začiatku sympózia a Andreja Radlinského označil za jedného z „velikánov, ktorí si zachovali čistú národnú identitu aj za ťažkých okolností“. Rektor Trnavskej univerzity Marek Šmid ocenil, že si Spolok svätého Vojtecha pripomenul nielen svojho zakladateľa, ale sa tiež vracia k pôvodným cieľom svojho združenia.

V prednáškovej časti programu predstavil Andreja Radlinského ako muža konceptu a vízie riaditeľ Spolku svätého Vojtecha Ivan Šulík. Vo svojom prejave sa zameral na jeho charakterové črty a dlhoročnú vytrvalú snahu založiť Spolok svätého Vojtecha. Zdôraznil, že Andrej Radlinský „netúžil po osobnej sláve a uznaní verejnosti. Počas svojho života sa usiloval napĺňať vznešené ciele, čo sa mu počas života podarilo“.

Redaktorskú a vydavateľskú prácu Andreja Radlinského predstavila vo svojom príspevku Zuzana Lopatková z Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, čím odkryla širokospektrálnu oblasť Radlinského aktivít a pripomenula, že Radlinský veľkou mierou prispel k uzákoneniu spisovnej slovenčiny.

Rektor Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme Pavol Zvara priblížil Radlinského najvýznamnejšie dielo Nábožné výlevy, ktoré sa stalo klenotom slovenských domácností a v upravenej podobe vychádza dodnes.

Na záver sympózia si prítomní pozreli filmový dokument Andrej Radlinský. Pri príležitosti jubilea ho pripravila RTVS a okolnosti jeho vzniku stručne zhrnula šéfredaktorka duchovného vysielania Bernadeta Tokárová.

Na podujatí bola odprezentovaná putovná výstava o Andrejovi Radlinskom pre školy, ktorú si ako prví pozrú žiaci Spojenej cirkevne školy Andreja Radlinského v Dolnom Kubíne, kde sa Andrej Radlinský narodil.