Aktuality

Vychádza kniha o slovenských svedkoch viery

01.07.2016

Vychádza kniha o slovenských svedkoch viery

Na začiatku leta vychádza knižná novinka Boží priatelia s podtitulom Slovenské martyrológium. Jej autorom je nitriansky biskup a cirkevný historik Viliam Judák, ktorý na vyše šesťsto stranách predstavuje viac ako 50 osobností, ktoré žili na našom území od 9. storočia až po súčasnosť.  

Nájdeme medzi nimi mená ako sv. Gorazd, sv. Ivan, sv. Bystrík, ale aj Ján Transcius-Tranovský, Anna Kolesárová, František Munk či Titus Zeman. Zoznam uzatvára osobnosť 20. a 21. storočia Ján Chryzostom Korec, ktorého autor nazýva „svedkom, vyznávačom a mysliteľom“.

„Zámerom je stále lepšie spoznávať vlastné dejiny, aby sme sa mohli aj v zložitých časoch povzbudiť príbehmi ľudí, ktorí nám vo svojom prežívaní viery a vernosti Katolíckej cirkvi môžu byť veľkým príkladom,“ píše v úvode publikácie bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský, považujúci za mravný záväzok nanovo objaviť príklady Božích mužov a žien.

„Kniha Boží priatelia vychádza nielen v čase slávnosti slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda, ale aj v období, keď sa Slovensko ujalo predsedníctva v Rade Európskej únie. Súčasné turbulencie súvisiace s Európskou úniou opakovane poukazujú na to, že je potrebné vracať sa ku koreňom, a v tom nám pomôžu práve osobnosti oslovujúce svojím životom i hodnotami,“ myslí si riaditeľ Spolku svätého Vojtecha Ivan Šulík.

Kniha Boží priatelia, ktorá sa vyznačuje čítavosťou a zmyslom pre historickú pravdu, je dostupná v obchodnej sieti Spolku svätého Vojtecha, v internetovom obchode eVojtech.sk i ďalších kníhkupectvách.