Aktuality

Posolstvo na Svetový deň chorých

09.02.2016

Posolstvo na Svetový deň chorých

Hlavné motto tohtoročného posolstva na Svetový deň chorých, ktorý slávime 11. februára, znie Dôverovať milosrdnému Ježišovi ako Mária: „Urobte všetko, čo vám povie!“ (Jn 2, 5). Hlavná eucharistická slávnosť sa bude konať v tento deň v Nazarete, kde sa „Slovo stalo telom a prebývalo medzi nami". 

 

Svadobná hostina v Káne je obrazom Cirkvi: v jej centre je milosrdný Ježiš, ktorý koná znamenie; okolo neho sú učeníci, prvé výhonky nového spoločenstva; a pri Ježišovi a jeho učeníkoch je Mária, predvídavá a modliaca sa Matka, vysvetľuje v posolstve súvis udalostí v Káne pápež František a dodáva, že „na tento Svetový deň chorých chceme prosiť milosrdného Ježiša, aby nám všetkým dal na príhovor jeho i našej Matky Márie ochotu slúžiť núdznym a konkrétne našim chorým bratom a sestrám

V závere posolstva želá Svätý Otec všetkým trpiacim, aby ich oduševňoval duch Panny Márie.