Aktuality

Aprílové zasadnutie Výboru Spolku svätého Vojtecha

26.04.2017

Aprílové zasadnutie Výboru Spolku svätého Vojtecha

V Trnave sa 25. apríla zišiel Výbor Spolku svätého Vojtecha (Výbor SSV). Zasadnutie sa začalo slávením svätej omše o 9.00 v Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie v historickej budove  SSV v Trnave. Hlavným celebrantom bol predseda SSV Mons. Ján Orosch. Svätá omša bola v zmysle stanov SSV obetovaná za živých i mŕtvych členov SSV. 

Na programe Výboru SSV bolo schvaľovanie ročnej závierky a výročnej správy za rok  2016. Grémium sa osobitne venovalo aktivitám k 200. výročiu narodenia zakladateľa SSV Andreja Radlinského. Jednou z nich je putovná výstava pre školy, ktorá predstaví túto významnú osobnosť najmladšej generácii.

Riaditeľ SSV Ivan Šulík informoval o najnovších knižných vydaniach SSV – knihe Posledné rozhovory od Benedikta XVI. a Petra Seewalda, deviatom vydaní Katechizmu Katolíckej cirkvi a súbornom vydaní troch encyklík emeritného pápeža Benedikta XVI.

Daniel Dian