Médiá o SSV

O Faustovi v RTVS

05.11.2018

O Faustovi v RTVS

Príspevok o najnovšom vydaní Fausta v slovenčine, ktorého vydal Spolok svätého Vojtecha, odvysiel náboženský magazín RTVS Orientácie 4. novembra 2018.