Médiá o SSV

Literárna kaviareň o Dvoch obhajobách

28.05.2022

Literárna kaviareň o Dvoch obhajobách

V relácii Literárna kaviareň, ktorú odvysielalo Rádio Lumen 28. mája 2022, sa redaktor Ondrej Rosík zhováral s prekladateľom Pavlom Zahatlanom o textoch dvoch veľkých teológov Hansa Ursa von Balthasara a Josepha Ratzingera. Odpovedajú v nich na otázky: Prečo som ešte kresťanom? Prečo som ešte v Cirkvi.