Médiá o SSV

Krajina duše o posledných rozhovoroch

24.05.2017

Krajina duše o posledných rozhovoroch

Rádio Devín odvysielalo 7. mája reláciu Krajina duše, ktorá sa venovala knihe Benedikta XVI. a Petra Seewalda Posledné rozhovory.