Médiá o SSV

Literárna kaviareň o Posledných rozhovoroch

23.06.2017

Literárna kaviareň o Posledných rozhovoroch

Literárna kaviareň, ktorú Rádio Lumen odvysielalo 10. júna 2017, predstavuje knihu Benedikta XVI. a Petra Seewalda Posledné rozhovory. Pripravila ju redaktorka Danka Jacečková.