IVAN ŠULÍK

Riaditeľ/Director

Od roku 2014 vedie najväčšie a najstaršie združenie katolíkov na Slovensku.
Tel.: +421 33 5907711
E-mail: riaditel@ssv.sk

VOJTECH LEFFLER

Vedúci obchodu/ Sales Director

Koordinuje všetky obchodné aktivity SSV a komunikuje s obchodnými partnermi.
Tel.: +421 33 5907717
Mobil: +421 907 310651
E-mail: vleffler@ssv.sk

MARTINA GROCHÁLOVÁ

Vedúca vydavateľského oddelenia/ Editor–in-Chief

Koordinuje vydavateľskú činnosť SSV a zodpovedá za kvalitu všetkých vydávaných titulov.
Tel.: +421 33 5907725
Mobil: +421 903 520440
E-mail: mgrochalova@ssv.sk

JÁN LAUKO

Vedúci hospodárskeho oddelenia/ Director of Facility Management

Zabezpečuje plynulý chod všetkých prevádzok SSV na Slovensku.
Tel.: +421 33 5907732
Mobil: +421 903 515235
E-mail: jlauko@ssv.sk

SLAVKA NÁDASKÁ

Vedúca členského oddelenia/Head of MembershipServices

Stará sa o pružnú komunikáciu s členmi SSV a koordinuje aktivity občianskeho združenia.
Tel.: +421 33 5907725
Mobil: +421 903 493458
E-mail: snadaska@ssv.sk