Slová v čereni

25.03.2022

Slová v čereni

Komentár kardinála Jána Chryzostoma Korca ku krížovej ceste, ktorou prešiel vo svojom zápase o vieru, nádej a budúcnosť svojho národa

Ján Szelepcsényi

Pútavý knižný rozhovor kardinála Jána Chryzostoma Korca s hudobným skladateľom a publicistom Jánom Szelepcsényim mapuje nielen životné míľniky Jána Chryzostoma Korca, čelného predstaviteľa tajnej cirkvi a aktívneho spisovateľa, ale aj jeho postoje k rozličným otázkam spoločenského či duchovného života.

Šitá, pevná , 218 strán, 16,00 €
Členovia SSV 13,60 €


 

Krížová cesta

07.03.2022

Krížová cesta

Paul Claudel 

Nádherná básnická skladba francúzskeho básnika v novom preklade Jána Švantnera vyšla pri príležitosti 150. výročia založenia Spolku svätého Vojtecha. Obľúbená pobožnosť krížovej cesty sa tak doslova stáva umeleckým zážitkom nielen vďaka meditatívnemu textu, ale aj pôsobivým ilustráciám akademického maliara Miroslava Cipára.

Brožovaná, 28 strán, 10,00 €
Členovia SSV 8,50 €
Rímsky misál pre kaplnky

19.02.2022

Rímsky misál pre kaplnky

Liturgická komisia Konferencie biskupov Slovenska pripravila okrem riadneho vydania Rímskeho misála podľa tretieho typického vydania aj toto menšie vydanie. Určené je hlavne pre menšie kaplnky, v ktorých sa svätá omša slávi menej často, prípadne len pre osobitné spoločenstvo.

Pevná, šitá väzba, 1 184 strán, 80,00 eur 
Na titul sa nevzťahujú nijaké zľavy. 
Youcat – príprava na birmovanie

18.02.2022

Youcat – príprava na birmovanie

Praktická príručka pre birmovancov má dvanásť kapitol, vďaka ktorým ľahšie pochopia, ako sa pripraviť na sviatosť birmovania, ako sa modliť, čo vlastne birmovanie znamená a ako prežívať svoju vieru. Kniha je písaná veľmi pútavo, doplnená je odkazmi na Sväté písmo a aj na Youcat – katechizmus. 

Flexo väzba, šitá, 112 strán, 8,00 eur 
Členovia SSV 6,00 eur 
Putovanie k zázraku Veľkej noci

14.02.2022

Putovanie k zázraku Veľkej noci

Viliam Judák

Pôstne obdobie je ideálnym časom na zamyslenie sa nad hodnotou svojho smerovania. Knižná novinka od nitrianskeho biskupa Viliama Judáka (* 1957) Putovanie k zázraku Veľkej noci je manuálom, ktorý nám môže ukázať, ako tieto dni prežiť s radosťou a otvoreným srdcom pre Ježiša. Knihu tvoria dve časti. Prvá má názov Kalendárium a kapitoly v nej tvoria jednotlivé dni, začínajúce Popolcovou stredou a končiace Veľkonočnou nedeľou.

Viazaná, 288 strán, 17,00 €
Členovia SSV 14,45 €
Žalmy

08.02.2022

Žalmy

Kniha žalmov v praktickom formáte je pozvaním načrieť do prameňa, ktorý Cirkev od počiatku považuje za prejav viery a nábožnosti, pocty izraelského národa jedinému Bohu. V pokoncilovom období sa Žaltár všemožne používa v liturgii, pri vysluhovaní sviatostí, v modlitbe liturgie hodín, no v každodennom živote sa žalmy môžu stať naším denným pokrmom pri stole rodinnej liturgie či pri bežných modlitbách.

Viazaná pevná väzba, 340 strán, 10,00 €
Členovia SSV 8,50 €
Fidei et scientiae... semper fideles

25.01.2022

Fidei et scientiae... semper fideles

Zborník k 150 výročiu založenia Spolku svätého Vojtecha (1870 – 2020)

Príspevky zborníka k 150. výročiu Spolku svätého Vojtecha prezentujú nielen dobu, v ktorej Spolok vznikal, peripetie, ktoré ho sprevádzali, ale aj diela, ktoré vydával a nové pohľady naň v priereze dejinných udalostí až po súčasnosť. Zborník, ktorý zostavila vysokoškolská pedagogička Doc. Zuzana Lopatková zahŕňa príspevky renomovaných teológov, historikov, či vedeckých a vysokoškolských pracovníkov (V. Judák, V. Rábik, R. Ristovská, Z. Lopatková, M. Dobrotková, M. Katuninec, P. Jakubčin, P. Zvara, I. Šulík).

Brožovaná väzba, 240 strán, 8,50 €
Členovia SSV 7,23 €
Videli sme na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť

12.01.2022

Videli sme na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 
18. – 25. januára 2022

Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví
Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov

Materiály na Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v roku 2022 – Videli sme na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť (Mt 2, 2) – spoločne pripravili a publikovali Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov a Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví.

72 strán 
Zdarma na stiahnutie 
 

 

 

 

Príhovory pápeža Františka

01.01.2022

Príhovory pápeža Františka

Počas apoštolskej cesty na Slovensku 
12. – 15. septembra 2021

Vstúpte do nového roka povzbudení slovami Svätého Otca Františka, ktoré odzneli počas jeho návštevy Slovenska. Kompletné príhovory číta Ján Gallovič. V druhej časti sa nachádzajú príhovory v taliančine. 

mp3 na stiahnutie 
4 hodiny 40 minút 
6,00 €
 
V Božom objatí

07.10.2021

V Božom objatí

Angelo Comastri 

Knihu napísal taliansky kardinál Angelo Comastri, ktorý sa s obľubou venuje písaniu kníh pre deti. Ako sám hovorí, nikdy nezabudne na to, že aj on bol malý a ako malí vnímajú náboženstvo a svet okolo seba. S veľkým porozumením opisuje spoveď ako stretnutie s milosrdným Ježišom, ktorý si s láskou pritúli k srdcu aj toho najväčšieho hriešnika.

Viazaná, 48 strán, 9,50 €
Členovia SSV 8,08 €