Tvoje srdce na Božom uchu

05.03.2015

Tvoje srdce na Božom uchu

Klaus Hemmerle

Známy nemecký autor, niekdajší aachenský biskup Klaus Hemmerle predstavuje školu modlitby a viery nielen pre tých, ktorí sa modlia. Naopak, vo svojich originálnych reflexiách o modlitbe pozýva na rozhovor s Bohom tak veriacich a ľudí, ktorí sa modlia pravidelne, ako aj hľadajúcich či pochybujúcich. „V modlitbe najprv sám Boh prechádza cez prah. Pozrite sa naňho, hľadajte ho, očakávajte ho. Potom vám aj on povie: ,Hľa, tu som!ʻ“ píše autor.  

brožovaná, 112 strán, 6 €
členovia SSV 5,10 €

Na priblíženie tajomstva modlitby využíva zaujímavé a nekonvenčné obrazy z bežného života – modlitbu prirovnáva k výkriku, mlčaniu, boju, výstupu či dokonca k smrti. Predstavuje gramatiku i mapu modlitby, približuje jej orgány i prekážky, ktoré nám bránia modliť sa. Na lepšie pochopenie vysvetľuje aj podoby modlitby – modlitbu vďaky, prosby, chvály, chór i symfóniu modlitby. V záverečnej časti napokon prepája život modlitby s naším každodenným životom. 

Ukážka z knihy: 

Majster zhromažďuje svojich učeníkov a pýta sa ich: „Kde sa začína modlitba?“
Prvý odpovedá: „V biede. Pretože keď pociťujem biedu, tak sa akoby sám od seba obraciam na Boha.“
Druhý odpovedá: „V radosti. Pretože keď sa radujem, tak sa moja duša pozdvihuje z úzkeho obydlia mojich strachov
a starostí k Bohu.“
Tretí hovorí: „V tichosti. Pretože keď vo mne všetko stíchlo, tak Boh môže hovoriť.“
Štvrtý tvrdí: „V zajakavosti dieťaťa. Pretože keď sa znovu stanem dieťaťom, keď sa nebudem pred Bohom hanbiť, že sa zajakávam, on bude veľký a ja celkom malý, a potom bude všetko v poriadku.“ 
Majster odpovedá: „Všetci ste dobre odpovedali. No jestvuje ešte začiatok, ktorý je pred všetkými tými, ktoré ste spomenuli. Modlitba sa začína u samotného Boha. Začína ju Boh, nie my.“

Kúpiť