Krížová cesta

09.03.2020

Krížová cesta

Ľubomír Grega 

Pokoncilová

Krížová cesta, tzv. pokoncilová alebo biblická, pochádza z pera kňaza Ľubomíra Gregu, špirituála Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne. Od klasickej krížovej cesty sa líši iným typom zastavení, i keď aj ona zachytáva najdôležitejšie udalosti Ježišovho života od Poslednej večere až po jeho zmŕtvychvstanie. Modliacich pozýva zahĺbiť sa do jednotlivých fáz Ježišovho utrpenia, nekončí sa však pochovaním Pána Ježiša a uložením jeho tela do hrobu, lež spomienkou na jeho zmŕtvychvstanie.

Brožovaná, 36 strán, 1,60 €
Členovia SSV 1,60 € 

Text tejto krížovej cesty je plný viery a nádeje, preniknutý úprimnou láskou k tomuto nábožnému cvičeniu. 

Ukážka: 

2. zastavenie
GETSEMANSKÁ MODLITBA
K.: Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Ľ.: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Po nezvyčajnej večeri s rozpačitým umývaním nôh nasledovala ťažká modlitba v záhrade plnej olív. Ježiš si k nej opäť pozval tých istých učeníkov, ktorí boli svedkami jeho slávneho premenenia. Tí istí však znova zaspávali. Peter, Jakub a Ján sú vernou kópiou každého z nás. Nikto z nás na tejto zemi nedokáže naplno vnímať Božiu slávu, ani chápať Božie utrpenie. A nikto z nás sa nedokáže modliť tak, aby sa v nás a za nás nemusel prihovárať Duch Svätý. Z getsemanskej modlitby dolieha naliehavé Ježišovo volanie až k nám: „Bdejte a modlite sa!“
Dovoľ nám však, Pane, prosiť aj teba, aby si nás znova učil modliť sa, lebo my naozaj nevieme, ako sa máme správne modliť.

K.: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Ľ.: Aj nad dušami v očistci.
 

Kúpiť