Docat

22.07.2019

Docat

Sociálna náuka Cirkvi pre mladých

DOCAT je zrozumiteľné prerozprávanie náuky o spoločnosti a sociálnej náuky, ako ju rozvíja Katolícka cirkev vo svojich najdôležitejších dokumentoch počnúc pápežom Levom XIII.

Najmä mladých ľudí publikácia povzbudzuje k tomu, aby si tieto významné dokumenty prečítali celé a orientovali sa vo svojom živote podľa princípov pravdy, spravodlivosti a lásky. Pápež František znova a znova vyzýva kresťanov, aby sa aktívne angažovali za iný, spravodlivejší svet: „Kresťan, ktorý v týchto časoch nie je revolucionár, nie je nijaký kresťan.“ DOCAT je pozvaním konať a zmeniť seba samého.

Ukážka: 

Desatoro pre budúcnosť bez hladu

1.   Spolupracuj na tom, aby všetci ľudia na svete mali dostatok jedla.
2.   Neoberaj svojho blížneho o chlieb svojimi machináciami.
3.   Nepoužívaj ako palivo to, čo hladujúci potrebujú na živobytie.
4.   Váž si zem a snaž sa pôsobiť proti zmenám klímy, aby bolo tebe, tvojim deťom a všetkým ľuďom na zemi dobre.
5.   Neži na úkor druhých.
6.   Nedychti po pozemku a pôde svojho blížneho.
7.   Svojou poľnohospodárskou politikou obmedzuj, a nie prehlbuj hlad.
8.   Vystupuj proti skorumpovaným vládam a ich prisluhovačom.
9.   Pomáhaj predchádzať ozbrojené konflikty a vojny.
10. Zapoj sa do rozvojovej pomoci a pomáhaj účinne proti hladu.

Kúpiť