Krížová cesta

25.02.2016

Krížová cesta

Pavol Zahatlan

Modlitba krížovej cesty patrí k starodávnym kresťanským pobožnostiam. V štrnástich zastaveniach ňou sprevádzame Ježiša na jeho ceste utrpenia. Autor do jednotlivých meditácií zakomponoval myšlienky dvoch veľkých teológov – Hansa Ursa von Balthasara a Benedikta XVI. 

Brožovaná, 36 strán, 1 €
Členovia SSV 0,85 € 

Ukážka: 

Šimon z Cyrény je obyčajný človek, ktorý ide z práce a pravdepodobne myslí na obed. Evanjelisti zdôrazňujú, že ho museli prinútiť pomôcť Ježišovi niesť kríž. Možno niesol jedno z dvoch bremien kríža a Ježiš pod tým druhým ešte aj tak dvakrát padol. Koľkí z nás sa nečakane ocitnú pod bremenom, ktoré neboli pripravení niesť, ktoré sú doslova prinútení niesť. Ťažká diagnóza, choroba, smrť, strata zamestnania, hlad... Postoj vzdoru, odporu či rezignácie voči takýmto krížom nám nepomôže. Veriaci človek hovorí svoje slabé áno a často bez toho, aby o tom vedel, pomáha Ježišovi niesť kríž. Príkladom nám môže byť starozákonný Jób, ktorý po všetkom, čo ho postihlo, hovorí: „Pán dal, Pán vzal, nech je zvelebené meno Pánovo!“ (Jób
1, 21). A to stačilo, aby ho Boh na konci ospravedlnil.

Kúpiť