Cestami milosrdenstva

17.06.2020

Cestami milosrdenstva

Brian Kolodiejchuk MC

Srdcom ľúbiť, rukami slúžiť

Matka Tereza

Kanadský kňaz Brian Kolodiejchuk, MC, ktorý bol blízkym priateľom Matky Terezy a ktorý sa stal postulátorom kauzy jej blahorečenia i svätorečenia v knihe predstavuje skutky telesného i duchovného milosrdenstva a aplikuje ich na počínanie Matky Terezy. Ku každej téme prináša príbehy aj svedectvá z jej života a vykresľuje, ako milosrdenstvo uplatňovala v každodennom živote. V závere kapitoly ponúka otázky na zamyslenie a modlitby.

Pevná, šitá, 376 strán, 26,00 € 
Členovia SSV 22,10 €

Matka Tereza používala výraz milosrdenstvo iba zriedkavo, no vďaka svojmu životu naplnenému konkrétnymi skutkami, je považovaná za „ikonu nežnej a milosrdnej lásky“.

Ukážka:

Aby sme sa dokázali modliť, najprv musíme odpustiť
Aby sme sa dokázali modliť, najprv musíme odpustiť. Potom budú naše srdcia slobodné a budeme sa vedieť modliť tak, ako treba. A modliť sa naozaj musíme a musíme prinášať obety za pokoj v prvom rade u seba doma. Nemôžeme slúžiť v prospech pokoja a nemôžeme ho ani nikomu prinášať, pokiaľ nemáme pokoj vo vlastnom srdci. Preto existuje na svete veľa vecí, ktoré môžu zničiť život – je to dôsledkom toho, že niečo ničí pokoj v našich srdciach. Ak existuje činorodá láska, tak existuje aj činorodé hubenie všetkého živého.

Nevravte: „Odpustím, ale nezabudnem!“ Keď nám Ježiš odpúšťa pri spovedi, zabúda, čo všetko sme popáchali. Neklamte. Presne toho by ste sa dopustili, keby ste žiadali o odpustenie, a pritom by ste sami neodpustili druhým. Neodpustiť je najhorší hriech prameniaci z pýchy. Žiadajte o odpustenie a odpúšťajte.

Povedzte si navzájom prepáč
V prvom rade je podľa mňa dôležité, aby ste si navzájom povedali prepáč, aby ste si navzájom odpustili, aby ste poprosili o odpustenie a sami odpúšťali. Ak sa neoslobodíme od všetkého, čo nás brzdí, nikdy sa neoslobodíme a nebudeme schopní milovať. Láska je sloboda a my musíme milovať do krajnosti, až nás to bude bolieť. Lenže to sa nám bude dať len skrze modlitbu, pretože modlitba nám dopomôže k čistote srdca a Boha uvidíme z tváre do tváre, len ak budeme maž čisté srdce. A keď uvidíme Boha jeden v druhom, budeme schopní žiť v pokoji a radosti z toho, že milujeme a sme milovaní.

Kúpiť