Bez neho nemôžeme nič urobiť

24.09.2020

Bez neho nemôžeme nič urobiť

Pápež František a Gianni Valente 

Misionármi v dnešnom svete 

Pápež František v rozhovore s Giannim Valentem, novinárom tlačovej agentúry Pápežských misijných diel Fides, skúma mnohoraké aspekty misijného poslania Cirkvi v súčasnom svete. Pápež jasne a systematicky vysvetľuje, čo znamená byť misionárom a ako možno plniť misijné poslanie, ku ktorému je povolaný každý kresťan silou svojho krstu.

Recenzia

Viazaná, 72 strán, 12,00 €
Členovia SSV 10,20 €

Veľmi výstižne poukazuje na problém prozelytizmu a opätovne zdôrazňuje, že protagonistami misijného poslania nie sú misionári so svojimi zručnosťami, pastoračnými stratégiami a marketingovými technikami, ale je ním Duch Svätý, bez ktorého nemôžeme nič urobiť.

Ukážka z knihy: 

Aké sú naliehavé potreby súčasnosti, čo vnímate v súčasnosti ako nevyhnutné pre misie? 
Stále je potrebné očisťovať sa od všetkého, čo zastiera, zahaľuje alebo deformuje Kristovu tvár aj na misiách. Aj dnes sa treba vystríhať všetkého, čo by nejakým spôsobom robilo z misií formu ideologickej kolonizácie, aj zamaskovanej. Ide len o to, aby sme ponúkali Krista. Aby sme hovorili, že aj dnes je možné ho nasledovať. Treba sa chrániť pred systémami, spôsobmi ohlasovania, ktoré sa pod nejakou zámienkou pokúšajú vnucovať vieru a používajú systém do ut des. Misia je ľudský kontakt, je to svedectvo mužov a žien, ktorí hovoria svojim spoločníkom na ceste: ja poznám Ježiša, chcel by som ti pomôcť, aby si ho aj ty poznal. Ak vychádzame z tohto postoja, vyhneme sa aj funkcionalizmu. Budeme stavať na svojej nádeji v Pána, nie v organizované stratégie alebo v distribúciu pomoci. Keď bol pápež Benedikt ešte kardinálom, raz poznamenal, že misijná činnosť starovekej Cirkvi poapoštolského obdobia nebola navonok veľká, nemala vlastnú stratégiu na ohlasovanie viery v Krista. A predsa sa práve v tom čase množstvo mužov a žien stalo kresťanmi. „Obrátenie starovekého sveta na kresťanstvo,“ podotýka kardinál Ratzinger, „nebolo výsledkom plánovanej aktivity, ale ovocím dosvedčovania viery spôsobom, akým sa stala viditeľnou v živote kresťanov a cirkevného spoločenstva. Ľudsky povedané, len a len reálne pozvanie skúsiť to, čo oni skúsili, a nič iné, bolo misijnou silou starovekej Cirkvi.“

Kúpiť