Boží priatelia

14.09.2018

Boží priatelia

Slovenské martyrológium  – so životným príbehom Anny Kolesárovej 

Viliam Judák 

Pútavé portréty vyše 50 osobností, ktoré žili na našom území od 9. storočia až po súčasnosť. Nechýbajú medzi mená ako sv. Gorazd, sv. Ivan, sv. Bystrík, ale aj Ján Transcius-Tranovský, Anna Kolesárová, František Munk či Titus Zeman. Zoznam uzatvára osobnosť 20. a 21. storočia Ján Chryzostom Korec, ktorého autor nazýva „svedkom, vyznávačom a mysliteľom“. 

Viazaná, 634 strán, 18,90 €
Členovia SSV 16,07 €

 

Každá z predstavovaných osobností je hviezdou na „slovenskom duchovnom nebi“, hodná obdivu a nasledovania. Ich život sa vyznačuje pevným hodnotovým systémom zakoreneným v láske k Bohu, ktorý usmerňoval celý ich život, v mnohých prípadoch končiaci rozhodnutím obetovať sa za spoznanú pravdu. Kniha otrasie človekom, ktorý prežíva svoj život apaticky a vlažne, vyburcuje nerozhodného, otvorí oči ťarbavému, strhne mladého, lebo v palete týchto príťažlivých osobností si každý nájde vzor. Vnímavého čitateľa až ohromí, koľko vzácnych, presvedčivých a krásnych postáv sa vyformovalo na našom území. Či sú to biskupi, kňazi, rehoľníci, laici, muži či ženy, známi i menej známi, všetci prispeli do bohatej mozaiky Cirkvi. Svojou vytrvalosťou, vernosťou a pracovitosťou prenikli aj do štruktúr svetovej Cirkvi, takže ich slávi nielen Európa, ale takmer všetky kontinenty. 

Ukážka z knihy: 

„Podaj mi svoj život ako obetu na paténe lásky“
Ján Havlík (1928 – 1965)
„Podaj mi svoj život ako obetu na paténe lásky“ možno nájsť v modlitbe krížovej cesty bohoslovca Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul Janka Havlíka. To je myšlienka, ktorá azda najautentickejšie vyjadruje črtu Jankovej duchovnosti a vychádza z jeho stavu nenaplneného sviatostného kňazstva: keďže nemôže premieňať na paténe chlieb na Kristovo telo, kladie na paténu svoje srdce a pripodobňujúc ho ku Kristovej obete nazýva ju „paténou lásky“. 
Tento znak kňazskej obety sa tiahne celým Jankovým duchovným životom a opakovane zaznieva v jeho denníku, v modlitbe krížovej cesty, v jeho korešpondencii, v modlitebníčku i v jeho rozhovoroch, a to zvyčajne cez také porovnania ako „nemocničné lôžko – obetný stôl“; „obeta – vlastný život“; „hostia – vlastné telo“. „Veď môj život, moje telo, to je obeta, hostia, ktorá sa ti páči, živá hostia,“ mohol by Jankovi potvrdiť sv. Bernard z Clairvaux. 
Janko Havlík sa narodil 12. februára 1928 v obci Dubovce (na Záhorí ) ako prvorodený syn zo štyroch detí Karola a Justíny, rodenej Polákovej. Jeho detstvo a mladosť boli ovplyvnené materiálnou chudobou, no duchovným bohatstvom, ktoré mali jeho rodičia, ale najmä Jankova teta Angela – neskôr, rehoľným menom, sestra Modesta.
Janko chodieval peši osem kilometrov do meštianskej školy v Holíči. Navyše v otcových čižmách a občas aj s krajcom chleba s lekvárom namiesto obeda. Ak by sme si ho už v ranom detstve predstavovali ako hotového svätca, naša predstava by asi nebolo príliš reálna, lebo on bol veľmi učenlivý – v dobrom i v zlom. Tak ako takmer každý chlapec jeho veku.
Prelomovým pre Janka je rok 1943, keď nastúpil do apoštolskej školy Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul v Banskej Bystrici. V auguste 1944 však vypuklo povstanie, a preto boli žiaci misijnej spoločnosti najprv premiestnení do Trnavy a potom prepustení domov. Hneď po skončení druhej svetovej vojny sa Janko vracia naspäť do svojho vincentínskeho spoločenstva v Banskej Bystrici a pokračuje v štúdiu. V tom čase sa však už štátny režim začal radikálne meniť. Jedným z mnohých paradoxov jeho života je napríklad aj to, že presne v čase jeho maturitnej skúšky (máj 1949) si IX. zjazd KSČ vytýčil plán likvidácie náboženstva a katolíckeho školstva, ktorý neskôr ovplyvnil aj nasledujúci vývoj jeho situácie, ako aj mnohých ďalších tisícok ľudí.

V médiách: 

https://svetkrestanstva.postoj.sk/36180/kto-moze-byt-blahoreceny-najblizsie

Kúpiť