Biblia - môj vzácny dar

24.10.2016

Biblia - môj vzácny dar

Sally Ann Wrightová, Honor Ayresová

Pre deti od 6 do 9 rokov

Krásne ilustrovaná knižka prináša pre deti mladšieho školského veku nazaujímavejšie biblické príbehy a modlitby. Obsahuje strany na zapisovanie významných udalostí, preto sa pre dieťa stane dieťa obľúbenou pamätnou knihou, ktorá ho môže priviesť až k slávnosti prvého svätého prijímania. 

Viazaná, 144 strán, 8,50 €
Členovia SSV 7,23 € 

 

Ukážka z knihy: 

Miriamin malý brat

Dávno po Jozefovej smrti vládol v Egypte nový, zlý kráľ. Bál sa, lebo v jeho krajine žila početná Abrahámova rodina. Urobil z nej svojich otrokov a vydal rozkaz každého novonarodeného chlapca utopiť v rieke. Miriam pozorovala svoju matku, ako ukryla jej malého brata do košíka pri rieke. Potom sledovala, čo sa bude s košíkom diať. Košík po chvíli objavila kráľova dcéra.
„Ty si určite dieťa niektorého otroka,“ povedala. „Nechám si ťa.“
Potom veľká sestra Miriam priviedla k princeznej svoju matku, aby sa o dieťa starala.
A malému Mojžišovi už vojaci nemohli ublížiť.

Modlitby 

Ó, Bože, aký si veľký!
Keď hľadím na nebesia,
na mesiac a hviezdy,
cítim sa taký malý.
Nechápem,
prečo sa o mňa staráš.
Pane, aký si veľký,
láskavý a dobrý!

Pane, buď pri mne, keď všetko zahalí tma.
Stráž ma v túto noc a dávaj na mňa pozor.
Požehnaj tých, ktorí nie sú doma,
ktorí sú smutní, osamotení alebo ustráchaní.
Osvieť ich temnotu,
zahrň ich svojím pokojom,
láskou a útechou.
 

Kúpiť