Od srdca k Srdcu

19.01.2016

Od srdca k Srdcu

Malý modlitebník a spevník

Detský modlitebník s výberom piesní z Jednotného katolíckeho spevníka je pre najmenších prvým učiteľom modlitby už viac ako tri desaťročia. Obsahuje základné kresťanské modlitby, slávenie svätej omše, priebeh sviatosti zmierenia a modlitby na rozličné príležitosti. Vychádza už v dvadsiatom vydaní, v novom grafickom spracovaní s ilustráciami Martina Kellenbergera a je výborným darčekom na prvé sväté prijímanie. 

Viazaný, 376 strán, 4,20 €
Členovia SSV 3,57 €

Ukážka z knihy: 

Modlitba po svätom prijímaní Dobrý Ježišu, ďakujem ti, že si prišiel ku mne. – Klaniam sa ti a milujem ťa. – Klaniam sa ti s mojím anjelom strážcom – i so všetkými anjelmi a svätými. – Aký(á) som šťastný(á)! Ty si môj a ja som tvoj(a). – Ty si vo mne a ja v tebe. – Pomáhaj mi, aby som sa vždy viac a viac pdobal(a) tebe. – Aby som ťa vždy viac a viac miloval(a) a pre teba aby som miloval(a) všetkých svojich blížnych a dobre robil(a) každému. – Daj, aby som veľmi miloval(a) tvoju i moju nebeskú Matku Máriu. – Zachovaj ma vo svojej láske a milosti. – Požehnaj ma – a požehnaj aj mojich rodičov i všetkých mojich drahých. Amen.

Duša Kristova, posväť ma. – Telo Kristovo, spas ma. – Krv Kristova, opoj ma. – Voda z boku Kristovho, obmy ma. – Umučenie Kristovo, posilni ma. – Ó, dobrý Ježišu, vyslyš ma. – Do svojich svätých rán skry ma. – Nedaj mi odlúčiť sa od teba. – Pred zlým nepriateľom chráň ma. – V hodinu smrti mojej povolaj ma. – A daj mi prísť k tebe, – aby som ťa s tvojimi svätými chválil(a) na veky vekov. Amen.