365 dní s pápežom Františkom

21.01.2016

365 dní s pápežom Františkom

Natale Benazzi (ed.)

Myšlienky pápeža Františka sprevádzajú čitateľa celým rokom od 1. januára do 31. decembra. „Prvé slovo, ktoré vám chcem ohlasovať, je slovo radosť. Nikdy nebuďte smutnými mužmi a smutnými ženami! Kresťan nemôže byť smutný!“ zdôrazňuje Svätý Otec.

Brožovaná, 308 strán, 6,80 €
Členovia SSV 5,78 € 

Ukážka z knihy: 

Čo znamená mať vnútornú slobodu? Znamená to predovšetkým oslobodiť sa od osobných plánov, od niektorých konkrétnych predstáv, aké ste mali vzhľadom na prežívanie svojho kňazstva, od možnosti plánovať si budúcnosť, od perspektívy dlho zotrvávať na „vašom“ pôsobisku. Znamená to oslobodiť sa aj od vašej mentality a kultúry, z ktorej pochádzate, no nie preto, aby ste na ňu zabudli, a tým menej aby ste ju negovali, ale preto, aby ste sa v láske otvorili iným kultúram a stretnutiam s ľuďmi, ktorí sú súčasťou odlišného sveta, možno veľmi vzdialeného od toho vášho. Mať vnútornú slobodu znamená bdieť, aby ste boli slobodní od osobných ambícií a cieľov, ktoré môžu spôsobiť Cirkvi veľa zla, usilovať sa klásť na prvé miesto nie vlastnú sebarealizáciu či uznanie v rámci cirkevného spoločenstva alebo mimo neho, ale vyššie dobro, ktorým je evanjelium a plnenie zvereného poslania. A táto sloboda od osobných ambícií a cieľov je podľa mňa dôležitá, veľmi dôležitá.

Kúpiť