Mobilizácia dobroty

11.12.2015

Mobilizácia dobroty

Zamyslenia na čas Adventu a Vianoc
Viliam Judák 

Obľúbený autor prichádza s adventnými a vianočnými zamysleniami k čitateľom, ktorí sú „plní túžby vydať sa na cestu, nezabúdať na skutky lásky voči blížnym a nezanedbávať svoj advent“. V čase, keď nás evanjelium vyzýva pripraviť cestu Pánovi, apeluje na srdce človeka, aby sa mobilizovalo za dobro, šľachetnosť a milosrdenstvo.

Brožovaná, 128 strán, 4,50 €
Členovia SSV 3,83

V adventných zamysleniach rezonujú témy tmy a svetla, ticha a mlčania, stresu a spomalenia života, čakania i naplnenia. Vo vianočných textoch premýšľa autor o radosti a dávaní, význame daru, ale aj o Ježišovi Kristovi, ktorý bol reálne žijúcim človekom a nie iba vybájenou postavou. Nevyhýba sa pritom ani hľadaniu podstaty Vianoc a púšťa sa aj do náročnejších súvislostí, akou je napríklad vzťah jasieľ a kríža. Posledné kapitoly sa prehupnú do nového roka a čitateľ sa v nich dozvie viac o význame novoročného požehnania či o hviezde, ktorú nasledovali traja králi. 

Ukážka z knihy: 

Notker Wolf, generálny predstavený benediktínov, ako znalec ľudskej duše poukazuje na to, že žijeme v nevyriešených protirečeniach. Neustále zrýchľovanie v skutočnosti časovú núdzu človeka vôbec nerieši; práve naopak. Jeho výsledkom je často nedôsledne vykonaná práca alebo v chvate prehliadané chyby.
Príklad zrýchleného myslenia predstavujú každodenné televízne správy. V priebehu pár chvíľ sa dozvedáme o tragédiách na cestách doma i v zahraničí, o zasadnutí Organizácie Spojených národov v New Yorku, aj o teroristických útokoch v Iraku. Niekoľko desiatok sekúnd nato vidíme zábery hladomoru v Afrike a vzápätí sa virtuálne presúvame na zasadnutie Európskej komisie do Bruselu. V tomto „časostroji“ všetko prežívame doslova bleskurýchle, a pritom máme pocit, že sa nachádzame priamo uprostred pohybu, v centre diania. Dá sa to však prirovnať k situácii, keď v aute pridávame plyn bez toho, aby sme zaradili rýchlosť.
Veď koľko z toho, čo sme videli a počuli vo včerajších správach, sa nám dnes vynorí v pamäti? Skutočná sloboda spočíva v niečom úplne inom; ale my sa často stávame otrokmi tempa. Práve v čase všemožného zrýchľovania života je dôležité učiť sa predvídavo vnímať kreatívnu silu správnej miery a pokoja.
Mnohí súčasní manažéri sú pod stálym tlakom času. Ak by mali možnosť stráviť určitý čas v mníšskom kláštore mobilizacia zažili by súlad spolužitia, spoločnej práce i modlitby,dokázali by jasnejšie vnímať vlastný život a orientovať ho správnym smerom. Prestávky v práci majú podľa reguly svätého Benedikta v rytme dňa pevné miesto. Mnísi ich musia dodržať a oddýchnuť si nie až vtedy, keď sú veľmi unavení. V minulosti každú hodinu zazvonil v kláštore zvon, ktorý prikazoval na chvíľu sa zastaviť a obrátiť myseľ k Bohu. Aj dnes by bolo veľmi užitočné, keby sme sa aspoň napoludnie, za zvukov zvona pomodlili modlitbu Anjel Pána, ako to robili celé generácie našich predkov.
V tomto adventnom čase zvlášť naliehavo znie Ježišova výzva: „Bdejte! Znamená to nasledovať Pána, zvoliť si to, čo si zvolil on. Milovať, čo miloval on, pripodobniť svoj život jeho životu. Bdieť znamená stráviť každý okamih života v horizonte jeho lásky a nedať sa poraziť každodennými ťažkosťami a problémami,“ pripomína nám emeritný pápež Benedikt XVI.Všetci si uvedomujeme svoje limity, predovšetkým hranice fyzickej námahy. Správna miera vždy súvisí s poriadkom. Je to rytmus, ktorý prináša vnútornú vyrovnanosť a upokojuje nás, aby sme mohli prežívať svoj život celkom osobitným spôsobom, v súlade s Božím poriadkom. Skúsme to aspoň počas týchto adventných dni!

Kúpiť