Jednotný katolícky spevník

23.10.2015

Jednotný katolícky spevník

Spevník a modlitebník, ktorý by nemal chýbať ani v jednej slovenskej domácnosti, vychádza v Spolku svätého Vojtecha už od roku 1937. Zostavil ho trnavský regenschori Mikuláš Schneider-Trnavský a zaradil doň 226 vlastných piesní. V poradí už 76. vydanie vychádza v úplne novom grafickom šate s mnohými praktickými prvkami a s úvodom predsedu Konferencie biskupov Slovenska Stanislava Zvolenského. Dostupný je v štyroch farbách - tmavomodrej, bielej, bordovej a oranžovej. 

Viazaný, 632 strán, 4,90 €
Členovia SSV 4,17 

„Nuž iďte, zbožné piesne, rozleťte sa po celej milej našej vlasti slovenskej, ožite na ústach bohuverného spevavého národa slovenského,“ týmito slovami vyprevádzal Mikuláš Schneider-Trnavský v roku 1937 na púť do slovenských domácností nový Jednotný katolícky spevník (JKS), ktorý bol výsledkom vyše dvanásťročnej práce troch odborných komisií – hudobnej, vieroučnej a prozodickej – pod vedením hudobného skladateľa Mikuláša Schneidera-Trnavského. Práve on na základe poverenia vtedajšieho správcu Spolku svätého Vojtecha Jána Pöstenyiho celý projekt zastrešoval.

Cieľom zostavovateľov spevníka bolo zozbierať duchovné piesne zo všetkých slovenských regiónov, vybrať z nich tie najkrajšie a zladiť ich po jazykovej i hudobnej stránke. Dielo obsahuje vyše päťsto piesní, medzi ktorými sú okrem slovenských ľudových nápevov aj diela nemeckých a českých hudobných skladateľov, viac ako polovicu piesní však skomponoval Mikuláš Schneider-Trnavský.   

Jednotný katolícky spevník patrí medzi najvzácnejšie klenoty Spolku svätého Vojtecha, ale aj duchovnej kultúry na Slovensku. Vychádza prakticky nepretržite od jeho vzniku, nové vydania boli na základe potrieb postupne aktualizované a dopĺňané.

Najnovšie, v poradí už 76. vydanie JKSje pripravené v modernom grafickom dizajne a ponúka viacero prvkov, uľahčujúcich orientáciu v pomerne rozsiahlej, vyše šesťstostranovej publikácii. Výbornou pomôckou sú dve záložkové stužky, ale aj farebné predely a obsahy pred jednotlivými kapitolami. 

Kúpiť