Listy

04.12.2015

Listy

Elio Guerriero (ed.)
Gianna Berettová/Pietro Molla 

Kniha zachytáva korešpondenciu svätice 20. storočia Giany Berettovej-Mollovej a jej manžela Pietra. Listy, ktoré si písali v čase, keď si Pietro plnil svoje pracovné povinnosti na služobných cestách v rozličných kútoch sveta, odhaľujú ich úprimný a vzájomnou láskou, úctou a pozornosťou preniknutý vzťah.

viazaná, 288 strán, 14 €
Členovia SSV 11,90 € 

 

Svätá Gianna Berettová a Pietro Molla boli manželmi v rokoch 1955 až 1962. Toto relatívne krátke obdobie však bolo pretkané ich vrúcnou láskou v Ježišovi Kristovi. Život manželov je presvedčivým dôkazom toho, že svätosť nekvitne iba za múrmi kláštora, ale môže sa rozvinúť do krásy aj v živote manželov, keď sa snažia o plnosť lásky a dôsledne sa venujú výchove svojich detí.

Kniha je príkladom hodným nasledovania pre všetkých manželov, ktorí sú postavení pred výzvu zladiť svoj súkromný, spoločenský a pracovný život, aby z neho vytvorili niečo krásne pre Boha, seba i spoločnosť.

Ukážka z knihy: 

Drahý Pietro,

prepáč, že Ťa na začiatku tohto listu oslovujem menom a tykám Ti. Po včerajšom stretnutí, pri ktorom sme boli obaja otvorení, si myslím, že môžeme prejsť na tento stupeň dôvernosti, ktorá nám umožní lepšie si rozumieť a mať sa radi. Chcela by som Ťa urobiť šťastným a byť taká, akú si ma praješ: dobrá, chápavá a pripravená na obete, aké si od náš život vyžiada. Ešte som Ti nepovedala, že som vždy dychtila po láske a som veľmi citlivá. Kým som mala rodičov, stačila mi ich láska... Teraz si tu Ty, ktorého už mám rada a ktorému sa chcem dávať, aby som vytvorila naozaj kresťanskú rodinu. Čao, drahý Pietro, prepáč mi moju dôvernosť, ale ja som taká.

S láskou

Gianna

Moja najdrahšia Gianna,

čítal som viackrát Tvoj list a pobozkal som ho. Začína sa pre mňa nový život: život Tvojej veľkej a túžobne očakávanej lásky a Tvojej žiarivej dobroty. Začnime žiť našu lásku. Mám Ťa rád, moja najdrahšia Gianna. Nebeská Matka mi nemohla dať väčšiu a vytúženejšiu milosť. Veľmi som potreboval a veľmi som túžil po láske a po vlastnej rodine. Teraz mám Teba, Tvoju lásku, Tvoj dar a som šťastný. Milujem Ťa a chcem si s Tebou založiť rodinu. Aj ja Ťa chcem urobiť šťastnou a plne Ti rozumieť. Odpusť mi, že som sa nechal predbehnúť v dôvernosti. Ďakujem za pomoc a dôveru.
S oddanou láskou
Pietro