Matka Tereza. Neobyčajné príbehy

06.09.2017

Matka Tereza. Neobyčajné príbehy

Leo Maasburg

„Neustále ma prekvapuje, ako Boh pôsobí cez túto knižku,“ povedal rakúsky kňaz Leo Maasburg (1948), autor knihy o Matke Tereze, ktorá v slovenskom preklade vychádza v treťom, rozšírenom vydaní. Publikácia vychádza 5. septembra 2017, v deň liturgickej spomienky na Matku Terezu, ktorá bola práve pred rokom svätorečená. Zároveň si v tento deň pripomíname dvadsať trokov od jej smrti.

Viazaná, 266 strán, 14 €
Členovia SSV 11,90 €

Neobyčajné príbehy sa dotýkajú ľudských sŕdc, inšpirujú, motivujú a menia životy ľudí. Matka Tereza cez túto knihu ešte aj dnes usmerňuje mladých v povolaní, starým dodáva chuť do života, smutných rozosmieva a osviežuje ich život humorom. Je blízka kňazom i laikom, mužom i ženám, mladým i starým, veriacim i neveriacim. Kňaz Leo Maasburg, ktorý Matku Terezu dlhé roky sprevádzal na jej cestách po celom svete, zachytáva v knihe jej životné príbehy hovoriace o bezhraničnej dôvere v Boha, nezlomnej nádeji a činorodej láske.

Ukážka: 

V jedno ráno sa povedalo, že dnes o desiatej nás vo svojich úradných miestnostiach prijme nový, len niekoľko týždňov úradujúci premiér Jacques Chirac. Po rannej omši a raňajkách sme vyrazili smerom k hotelu Matig- non, sídlu francúzskeho šéfa vlády. Chirac bol od roku 1977 primátorom Paríža a viedol opozíciu proti socialistickému prezidentovi, avšak najnovšie výsledky volieb prezidenta Mitterranda donútili spolupracovať so svojím najväčším vyzývateľom – ktorý sa v roku 1995 mal stať jeho nástupcom na čele štátu. Naša cesta viedla cez ulicu Rue de Bac, ulicu, na ktorej stojí Kostol svätej Kataríny La- bouré (1806 – 1876). Mala zjavenia Panny Márie, v ktorých má pôvod zázračná medaila. Keď sa o tom dozvedela Matka Tereza, okamžite chcela zastaviť, aby sa tam po- modlila.
Matka Tereza tieto duchovné „zbrane“ mala vždy pri sebe. Mala ich na dosah ruky v každej taške. Zdalo sa, že Matka Tereza mala celkom osobný vzťah k Božej Matke a tento vzťah chcela rozšíriť prostredníctvom zázračnej medaily aj na druhých ľudí. Vošli sme do kostola a modlili sme sa. Len čo sa sestry tamojšej kongregácie dozvedeli, že v kostole je Matka Tereza, všetky sa zbehli a predstavená čo najsrdečnejšie pozdravila Matku Terezu.
Reč rýchlo prišla na to, že Matka Tereza už rozdala veľa medailí; dokonca možno povedať, že to bol jej najdôleži- tejší „pastoračný nástroj“. Každý človek, ktorého stretla, dostal od nej medailu. Väčšinou medailu pobozkala a uká- zala, ako sa má zavesiť na krk. Niekedy schválne vysvetlila, že človek má dôverovať Panne Márii, pretože v núdzi ho ochráni zázračným spôsobom. Matka Tereza generálnej predstavenej vyrozprávala, že vlastnoručne rozdala ob- rovské množstvo medailí. Generálna predstavená povedala: „Veď to je nádherné! Môžeme vám darovať pár medailí, aby ste ich nemuseli kupovať?“
Matka Tereza súhlasila: „Áno, rada.“
„Koľko potrebujete: Päťsto alebo tisíc?“
Matka Tereza: „Štyridsaťtisíc! – toľko som už rozdala.“ Nemyslím si, že nám vtedy darovali štyridsaťtisíc me- dailí, ale do kufra auta sme naskladali toľko debien, koľko sa len dalo.

Kúpiť