Biblia nielen pre deti

24.05.2019

Biblia nielen pre deti

Rosa Medianiová, Silvia Colombová

Pre deti od 9 do 15 rokov

Kniha obsahuje 59 starozákonných a 53 novozákonných udalostí, ktoré nepredstavuje ako samostatné epizódy, ale ako jeden veľký pútavý príbeh dejín našej spásy. Nezaujme iba deti a tínedžerov, ale aj dospelých, ktorí chcú získať ucelený pohľad na biblické dejiny.

Viazaná, 232 strán, 10,60 €
Členovia SSV 9,01 €

Autori tejto krásne ilustrovanej Biblie chceli prerozprávať nielen najzaujímavejšie a najznámejšie biblické príbehy, ale aj tie menej známe, ktoré na jednej strane opisujú krehkosť, tvrdosť a neposlušnosť Izraela voči Bohu, a na druhej strane zasa neúnavnú, stálu a odpúšťajúcu Božiu lásku. Ilustrácie majú byť akýmsi prvým komentárom k textu, kde aj drobné detaily prinášajú hodnotu, ktorá pomáha premýšľať, uvažovať a chápať. Zároveň poukazujú na to, ako jednotlivé biblické knihy vytvorili jedinečný príbeh, v ktorom máme my všetci – od detí až po dospelých – svoju nezastupiteľnú úlohu.

Ukážka:

Samuela povoláva Boh

Istý manželský pár každý rok chodil na púť do chrámu v Šíle, kde bola uložená archa zmluvy.
Žena bola veľmi smutná, lebo nemala deti, a s plačom sa modlila: „Pane, nezabúdaj na mňa. Ak mi dáš syna, po ktorom tak túžim, darujem ti ho.“ Keď kňaz Héli, ktorý slúžil v chráme, videl, aká je užialená, utešoval ju slovami: „Choď v pokoji. Boh našich otcov vypočuje tvoju modlitbu.“
Po roku už manželia držali vo svojom náručí dieťa, na ktoré tak veľmi čakali. Dali mu meno Samuel. Keď chlapček podrástol, podľa daného sľubu ho zaviedli do svätyne a zverili Hélimu.
Starý kňaz mal dvoch nenásytných a panovačných synov, ktorí mu spôsobovali veľa nepríjemností, a preto veľmi lipol na malom Samuelovi.
Raz v noci sa Samuel, ktorý spal blízko archy zmluvy, náhle zobudil. Ktosi ho volal: „Samuel, Samuel!“
„Tu som!“ odpovedal a utekal k Hélimu. „Volal si ma?“
„Nie, syn môj, spi ďalej,“ povedal mu Héli.
Ale hlas ho znova volal: „Samuel!“ A Samuel znova bežal k Hélimu. „Nie, nevolal som ťa, spi ďalej,“ povedal Héli.
Keď hlas zobudil Samuela tretíkrát, Héli povedal chlapcovi: „Ak zasa budeš počuť hlas, ktorý ťa volá, odpovedz: ,Hovor, Pane, tvoj sluha počúva.‘“
Hlas sa znova ozval a Samuel odvetil: „Hovor, Pane, tvoj sluha počúva.“ Vtedy mu Pán povedal: „V Izraeli sa stanú strašné veci. Héliho synovia zomrú a zomrie aj on, lebo nepotrestal svojich synov za zlo, ktorého sa dopúšťali.“ Na svitaní Samuel cítil veľkú ľútosť nad svojím starým učiteľom. Keď mu odovzdal posolstvo, Héli odovzdane povedal:
„Nech Pán urobí, čo uzná za dobré. Je spravodlivý.“ Filištínci bojovali s Izraelitmi a porazili ich. Zabili tisíce vojakov, medzi nimi aj dvoch Héliho synov.
Keď sa to Héli dozvedel, od žiaľu zomrel.
Roky plynuli a Samuel sa stal sudcom v Izraeli.
Pod jeho vedením sa ľud znova obrátil k Pánovi, slúžil mu a porazil svojich nepriateľov.

Kúpiť