365 biblických príbehov pre deti

18.11.2019

365 biblických príbehov pre deti

Sally Ann Wrightová

Pútavá, prekrásne ilustrovaná kniha obsahuje 365 biblických príbehov, z toho 220 starozákonných a 145 novozákonných. Na každý deň roka je určený jeden príbeh, takže deti v priebehu roka vniknú do sveta Biblie a spoznajú hlavné biblické postavy a udalosti. Každodenné čítanie biblických príbehov môže v deťoch prebudiť zvyk, aby neskoršie čítali Písmo každý deň, alebo zároveň ich aj naučiť disciplíne v pravidelnom zadelení denných povinností.

Viazaná, 224 strán, 17,00 € 
Členovia SSV 14,45 € 

 
Ukážka: 

37
Veľmi ťažká skúška
Kniha Genezis 22, 9 – 12 
Izák bol šťastný, že je so svojím otcom. Kráčal vedľa neho a snažil sa držať s ním krok. „Ideme ukázať Bohu, ako veľmi ho milujeme,“ povedal Abrahám svojmu synovi. Izák sa ho spýtal: „Drevo na obetu máme, ale kde je baránok?“ Neboj sa,“ odvetil smutne Abrahám. „Boh sa oň postará.“

87
Horiaci krík
Kniha Exodus 3, 1 – 10
Raz, keď Mojžiš pásol svoje ovce, zazdalo sa mu, že na púšti vidí horiaci krík. Keď sa priblížil, videl, že listy na kríku nezhárali. Potom počul hlas Boha, ktorý sa mu  prihovoril z ohňa: „Mojžiš! Môj ľud ťa potrebuje. Volá ku mne z otroctva. Chcem, aby si išiel za egyptským kráľom. Povedz mu, že musí prepustiť môj ľud na slobodu.“

107
Zákon daný na vrchu
Kniha Exodus 19, 1 – 25
Izraeliti putovali púšťou deň za dňom, mesiac za mesiacom. Keď došli k vrchu Sinaj, utáborili sa pod ním. Tam Boh povedal Mojžišovi, že Izraeliti budú zvláštnym, svätým národom, ak ho budú počúvať a zachovávať jeho zákony. Izraeliti to prisľúbili. Mojžiš potom povedal ľudu, aby naňho počkali, kým vyjde na vrch, kde dostane Božie zákony. Išiel tam sám. Končiar vrchu bol zahalený hustým mrakom, takže ľudia nevideli ani Mojžiša, ani Boha. Videli však blesky, počuli burácanie hromov a hlasný zvuk trúb.
Boh odovzdal Mojžišovi zákony napísané na dvoch veľkých kamenných tabuliach, ktorými sa mal jeho ľud riadiť. Tieto zákony sú známe ako Desatoro prikázaní.

124
Zasľúbená zem
Kniha Jozue 23, 14 – 16
Boh dal Jozuemu a Izraelitom krajinu Kanaán, aby v nej mohli pokojne žiť. Rozptýlili sa po celej zemi, usadili sa tam a boli veľmi šťastní. Jozue vždy poslúchol Boha a bol dobrým vodcom ľudí. Pred svojou smrťou ich povzbudzoval: „Boh dodržal všetky sľuby, ktoré nám dal. On miluje svoj ľud. Ak budete zachovávať jeho prikázania, bude vás požehnávať a starať sa o vás.“

192
Božia dobrota
Kniha proroka Jonáša 4, 1 – 11
Jonáš potom odišiel na pokojné miesto. Sadol si do tieňa popínavej rastliny, odkiaľ sledoval, čo sa deje v Ninive. Jonáš nebol spokojný. Bol presvedčený, že Ninivčania si zaslúžia smrť. Keď rastlina pri ňom rýchlo zoschla a vyhynula, Jonáš bol ešte nešťastnejší. „Jonáš,“ oslovil ho Boh. „Ty si tú rastlinu ani nezasadil, ani si sa o ňu nestaral. Zaujíma ťa až teraz, keď vyschla. Ja som stvoril týchto ľudí a záleží mi na tom, čo sa s nimi deje. Rozumieš tomu?“

272
Veľmi vzácny poklad
Evanjelium podľa Matúša 13, 44
Ježiš veľmi často rozprával príbehy a podobenstvá, aby ľudia lepšie pochopili, čo hovorí. Niekedy bol zmysel príbehov jasný, inokedy ich bolo treba lepšie objasniť. „Božie kráľovstvo je ako poklad ukrytý na poli,“ hovoril Ježiš. „Človek, ktorý našiel tento poklad, predal všetko, čo mal, len aby si mohol kúpiť to pole s pokladom. Božie kráľovstvo je takéto vzácne. Robte všetko, čo môžete, a kráčajte po Božích cestách. Nič nie je dôležitejšie. Je to to  najlepšie, čo môžete robiť.“

339
Ježiš vystupuje do neba
Skutky apoštolov 1, 1 – 11
Od Ježišovho zmŕtvychvstania prešiel viac ako mesiac. Veľa času strávil so svojimi priateľmi, a boli to mimoriadne chvíle. Ježiš sa však pripravoval na svoj návrat k nebeskému Otcovi. „Ja musím odísť,“ povedal svojim priateľom. „Ale nebojte sa, nenechám vás samých. Choďte do Jeruzalema, tam na vás zostúpi Duch Svätý. Budete cítiť, že som stále s vami a pomáham vám.“ A potom Ježiš odišiel. Vtedy sa zjavili dvaja anjeli a povedali: „Už nehľadajte Ježiša na zemi. Je v nebi. Ale jedného dňa sa znova vráti.“
 

Kúpiť