Aktuality

Katolícke noviny predstavujú členské publikácie SSV

11.09.2018

Katolícke noviny predstavujú členské publikácie SSV

Najnovšie Katolícke noviny predstavujú a recenzujú Pútnik svätovojtešský na rok 2019, podielovú knihu pre členov Spolku svätého Vojtecha, ktorou je román Wilhelma Hünermanna Živé svetlo o svätej Hildegarde z Bingenu; a tiež DVD pre členov Spolku svätého Vojtecha s filmom Ako Pán Boh dá.

Zameriavajú sa na pseudovzory, ktoré propaguje súčasná spoločnosť, a na pozitívnu motiváciu, ktorú ponúkajú svätci. Zmysel nášho života stojí alebo padá na dosiahnutí svätosti.

Pri príležitosti blahorečenia matky Alfonzy Márie Eppingerovej sa rozprávajú s Celinou Pčolinskou z Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa. Túto trpiacu ženu často pripútanú na lôžko navštevovali počas jej života stovky ľudí, ktorí ju prosili o radu – volali ju „extatička z Niederbronnu“.

Prinášajú aj rozhovor so šperkárom Markom Husovským, ktorý vytvoril strieborný relikviár v tvare srdca pre relikvie blahoslavenej Anny Kolesárovej. Tento relikviár bude uložený v rodisku Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom.

Vysvetľujú, prečo má sviatosť krstu pre veriacich zásadný význam. Všeobecne platí, že krst je prvou sviatosťou; sviatosťou nevyhnutnou na spásu. Samotné Sväté písmo o tom mnohokrát svedčí. „Robte pokánie a nech sa každý z vás dá pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha“ (Sk 2, 38). Sám seba nevykúpi nik! V krste sú nám vliate čnosti, ktoré nám pomáhajú rásť a dosahovať spásu.

Približujú život talianskeho kňaza Pina Puglisiho. Vložil sa do služby mladým na okraji sicílskej spoločnosti, za čo zaplatil vlastným životom - pred štvrťstoročím sa stal obeťou mafie. V Taliansku je uznávaný ako mučeník, svätec a muž evanjelia.

V seriáli Literárny ostrov pokladov nájdete úryvok z diela Agnes-Margrethe Bjorvandovej a Lisy Aisatovej s názvom Astrid Lindgrenová.