Aktuality

Viete, ako vyzeral sv. Vojtech, náš patrón?

13.05.2024

Viete, ako vyzeral sv. Vojtech, náš patrón?

Tím expertov v Čechách zrekonštruoval pravdepodobnú podobu tváre sv. Vojtecha z jeho telesných pozostatkov, konkrétne z lebky.

Zaujíma vás, ako vyzeral náš patrón Sv. Vojtech?

Zrekonštruovanú podobu tváre svätého Vojtecha sa podarilo vytvoriť a prezentovať tímu expertov v Čechách pri príležitosti vyvrcholenia osláv 1050 rokov Pražskej arcidiecézy. Pravdepodobný obraz svätého Vojtecha, druhého pražského arcibiskupa a hlavného patróna arcidiecézy, verejnosti odhalili 25. apríla 2024.

Detailnú trojrozmernú dokumentáciu vytvoril výskumný tím na základe lebky svätca zo Svätovítskeho pokladu. Lebka sa však nezachovala celá, chýba jej spodná čeľusť a časť ľavej tváre, preto sa najprv musela skompletizovať - skúmaním mnohých lebiek a tvárí prišli odborníci na nové vzťahy a pomery medzi jednotlivými časťami tváre, čo im umožnilo chýbajúce časti lebky odhadnúť. 

Digitálnu kópiu lebky skúmal tím odborníkov z Českej republiky, Brazílie, Poľska a Austrálie pod vedením Brazílčana Cicera Moraesa. Ten sa už podieľal aj na príprave digitálnej podobe tvárí svätých košických mučeníkov. Na digitálnom odhade podoby svätého Vojtecha potom spolupracoval tím 3D dizajnérov, antropológov a lekárov, ale aj český geoinformatik Jiří Šindelář a fotograf Martin Frouz.

Viac informácií o rekonštrukcii tváre sv. Vojtecha si môžete prečítať aj v Katolíckych novinách: Zrekonštruovaná podoba svätého Vojtecha - Spravodajstvo - Katolícke noviny (katolickenoviny.sk)