Aktuality

Spolok sv. Vojtecha ponúka besedy so svojimi autormi, exkurzie a escape aktivity pre mládež

08.07.2024

Spolok sv. Vojtecha ponúka besedy so svojimi autormi, exkurzie a escape aktivity pre mládež

Ponukou pre základné školy a organizované skupiny chceme povzbudiť k čítaniu a písaniu kníh ako aj k záujmu o našu históriu.

Zo Spolku svätého Vojtecha si vás dovoľujeme osloviť s ponukou aktivít pre žiakov alebo organizované skupiny, ktoré by sme v prípade záujmu radi zrealizovali:
•    beseda s našimi autormi, spisovateľmi a výtvarníkmi detskej literatúry
•    exkurzia v knižnici Spolku svätého Vojtecha
•    escape room pre žiakov druhého stupňa ZŠ. 

1.    Beseda so spisovateľmi detskej literatúry
Nechajme deti nahliadnuť „pod obal“ kníh besedou so spisovateľmi. Môžu im prezradiť, ako hľadajú inšpirácie, podelia sa s nimi o proces písania a životné zážitky, ktoré ich formujú ako tvorcov. 
Pavol Rankov je slovenský spisovateľ, ktorý píše pre deti aj pre dospelých. V našom vydavateľstve mu nedávno vyšli dve knihy pre deti: Normálny Peter, veľmi tehotná mama a dobrý samaritán a naša novinka Nájdi svätého. Martina Jokelová Ťuchová je redaktorkou Spolku svätého Vojtecha a mamou šiestich detí. Dvadsať rokov tvorí rubriku Deťom v Katolíckych novinách a je autorkou kníh pre deti Rok s Dobromilkou a Svetlúšikom, Vitaj, Pane Ježišu a S Ježišom v srdci pre prvoprijímajúce deti, Maľujem si ružencové tajomstvá a ďalších kníh pre dospelých. 
Ponúkame besedy aj s výtvarníkmi kníh Jurajom Martiškom a Petrom Ličkom. 
Počas besedy majú žiaci možnosť klásť otázky a zapojiť sa do diskusie. Najzaujímavejšia otázka bude odmenená darčekom. 
Stretnutie so spisovateľom, výtvarníkom povzbudí deti do čítania či písania a ilustrovania kníh. Dá im možnosť pochopiť, ako vznikajú príbehy či celé knihy a spoznať, akú silu ma literatúra a čítanie kníh. 
Trvanie : 60-80 minút

2.    Exkurzia v knižnici SSV
Knižnica je miesto, kde ožíva minulosť alebo fantázia. V tej naše – svätovojtešskej – nájdete až 65 000 kníh. Niektoré z nich si pamätajú už pár storočí. A môžu si zapamätať aj návštevu žiakov práve z vašej školy. 
Žiaci si počas exkurzie v knižnici môžu prezrieť renesančné priestory Spolku svätého Vojtecha priamo v centre Trnavy, kde sídli už od začiatku 20. storočia. Nachádza sa tu reprezentačná historická zasadacia miestnosť s troma vzácnymi skriňami z Trnavskej univerzity a barokovými štukami či kaplnka, v ktorej je uložený relikviár s ostatkami svätého Vojtecha. Na spolkovej chodbe si žiaci môžu prezrieť  historickú vedutu Trnavy, v bielych rukavičkách zalistovať v knihách slovenského jazykovedca Antona Bernoláka, ktorého osobnú knižnicu spolok opatruje. Môžu tiež nazrieť do vzácnej biblie a dejín od rímskeho historika Tita Lívia zo 17. storočia. Zo spolkového archívu im ukážeme originálnu stredovekú listinu zo 14. storočia a fragment testamentu Antona Bernoláka. Predstavíme im aktuálnu knižnú produkciu spolku a môžu si zasúťažiť o prvenstvo v lúštení spolkovej tajničky. 
Žiaci z knižnice odídu s množstvom zaujímavých informácií a zážitkov, lepšie budú chápať učivo dejepisu a literatúry a zápisom do kroniky sa stanú neoddeliteľnou súčasťou spolkovej histórie. 
 

3.    Escape room
Vráťme sa o 150 rokov skôr do doby, keď Slovensko bolo súčasťou Uhorska a kňaz Andrej Radlinský bojoval za zachovanie slovenského národného povedomia. V čase cieľavedomého odnárodňovania Slovákov to bolo ťažké a zápas o schválenie Spolku sv. Vojtecha vrátane neustáleho prepisovania stanov trval neuveriteľných štrnásť rokov. 
Žiaci sa v priestoroch našej knižnice premenia na bádateľov, ktorých úlohou bude napísať stanovy spolku tak, aby boli schválené. Budú to vlastne slová, ktoré budú musieť nájsť, preložiť z tajného jazyka či vylúštiť v rôznych hádankách. Pomôckou im budú viaceré indície a kľúče, ktoré odhalia svojou šikovnosťou a tímovou spoluprácou. Ale pozor, čas je neúprosný. Držíme vám palce! 
Určené pre vekovú kategóriu od 10 rokov
Počet hráčov: 5-15
Trvanie: 45 minút

V prípade Vášho záujmu o zorganizovanie niektorej z našich aktivít píšte na marketing@ssv.sk. Tešíme sa na stretnutie :-)