Aktuality

Februárové číslo Duchovného pastiera zaostruje na starobu

08.02.2018

Februárové číslo Duchovného pastiera zaostruje na starobu

Teologická revue Duchovný pastier sa vo svojom februárovom čísle venuje otázkam choroby a staroby. Rozoberá posolstvo Svätého Otca Františka k Svetovému dňu chorých a vo svojej úvahe sa autor Martin Koleják venuje téme staroby a múdrosti. Periodikum pripomína najdôležitejšie februárové výročia a hodnotí rok 2017 z pohľadu svojho stého výročia. 
Prináša homílie od Piatej pôstnej nedele po Nanebovstúpenie Pána a recenziu knihy Jozefa Michalova Kresťanstvo pre každého.